Hoekstra utelämnar EU jordbruk i klimatrapporten

Europeiska klimatkommissionären Wopke Hoekstra anser att EU-länderna bör minska sina utsläpp av växthusgaser med nittio procent till 2040. EU-kommissionen formulerar därmed nya mål för perioden efter de tidigare kriterierna för 2030 som redan fastställts av europeisk politik. 

Men kommissionär Hoekstra överlåter åt den nya Europeiska kommissionen att föreslå konkreta åtgärder. Han nämner visserligen ett antal branscher som ytterligare skulle kunna begränsa sina utsläpp under de kommande åren, men låter jordbruket praktiskt taget inte nämnas. 

Interimsförslagen för efter 2040 kom inte ur det blå. Den europeiska klimatlagen säger att EU-kommissionen måste sätta upp stakar. Enligt den holländska parlamentsledamoten Mohamed Chahim (PvdA) förespråkar Hoekstra inte strängare kriterier, men hans beräkning innebär en fortsättning på de nu fastställda kriterierna.

Nu när analysen för perioden 2030 – 2040 är klar väntar vi på en ny proposition. Detta kommer troligen att bli en av stridspunkterna för den nya EU-kommissionen som tillträder efter EU-valet i juni.

Enligt en tidigare konsekvensanalys utarbetad av experter måste jordbruket göra en stor insats för att bekämpa ytterligare luftföroreningar.Medan en trettioprocentig minskning nämndes i de tidigare planerna har dessa siffror nu försvunnit från den slutgiltiga planen. 

Tidigare i veckan beslutade EU-kommissionen att dra tillbaka det starkt kritiserade lagförslaget om kemikalieminskning, efter pågående protester från europeiska bönder mot vad de kallar inflödet av miljörestriktioner för deras jordbruksverksamhet.

Enligt den holländska parlamentsledamoten Bas Eickhout (GroenLinks) kommer jordbruket därför att få mer tid, vilket gör att andra sektorer måste bli mer hållbara snabbare, enligt honom. "Jordbruket besparas återigen av kommissionen, men vi kommer inte att uppnå ens svaga mål med de nuvarande ansträngningarna." 

"Det är väldigt enkelt: vägen till klimatneutralitet är oförenlig med dagens jordbruk. Istället för att skona sektorn måste vi skapa klarhet i hur bönder kan få trygghet och försörja sig i en fundamentalt annorlunda framtid. Detta inkluderar också en annan användning av europeiska subventioner, säger Eickhout.

EU-parlamentarikern Anja Haga (Kristliga Unionen) anser att vi inte bör förlita oss för mycket på framtida möjliga tekniska innovationer för att minska utsläppen: ”så länge utsläppen fortsätter att öka räcker det inte med innovationer ensamma. Istället för att moppa med kranen öppen är det bättre att helt enkelt stänga kranen. Det innebär: att välja en ekonomisk modell som är i balans med vad jorden klarar av, säger Haga.