Nederländska väljare ger EU Defense högre prioritet

Det ryska kriget mot Ukraina påverkar tydligt hur européer tänker om det kommande EU-valet. Åtta av tio EU-medborgare (81%) anser att valen 6-9 juni är ännu viktigare på grund av den geopolitiska situationen. De flesta holländska medborgare (88%) håller också med om detta. 

Europaparlamentets senaste Eurobarometer-undersökning visar på en positiv trend för viktiga valindikatorer. I Nederländerna indikerar 86% att de sannolikt kommer att rösta. Detta är något högre än EU-genomsnittet. Intresset för att rösta har ökat bland holländare jämfört med samma period före valet 2019. 

I Nederländerna, förutom EU-försvaret (50%), särskilt migration och asyl (48%), står klimatförändringarna (45%) högt på väljarnas prioriteringslista. Men för den genomsnittliga EU-medborgaren är dessa kampen mot fattigdom och social utestängning (33%), folkhälsa (32%), ekonomi och nya jobb (31%), och först då EU försvar och säkerhet (31%). 

Till skillnad från den genomsnittliga EU-medborgaren anser holländarna att teman folkhälsa (16%) och stöd till ekonomin och skapandet av nya jobb (11%) är mindre viktiga för denna valkampanj. 

83% av nederländska medborgare (81% i EU) har en positiv eller neutral bild av Europaparlamentet, medan endast 17% är negativ (18% i EU). Dessutom vill en majoritet i Nederländerna (55%) att EP ska spela en viktigare roll. 37% vill ha precis motsatsen, vilket är högre än EU-genomsnittet (28%). Dessutom anser 80% att Nederländerna på det hela taget gynnas av EU-medlemskap. 

I en kommentar till undersökningsresultaten tillade EP:s president Metsola: "Parlamentet och Europeiska unionen har uppnått en prestation utan motstycke under de senaste åren. Vi har mött exceptionella och utmanande omständigheter, men vi har blivit starkare och mer enade.”