Strängare EU uppföranderegler endast för stora företag

Presskonferens om due diligence-direktivet om företagens hållbarhet

Stora företag måste snart testa inte bara sin egen affärsverksamhet mot internationella uppföranderegler, utan även sina leverantörers och kunders. Efter ytterligare uppmjukningar har medlemsstaterna gått med på nya regler för företagens sociala ansvar.

Genom att höja tröskeln för antalet anställda i ett företag från 500 till 1 000 och omsättningen från 150 miljoner euro till 450 miljoner euro omfattas nu bara en tredjedel av företagen av den nya lagen, i motsats till vad som ursprungligen föreslogs.

De tyska och franska liberala grupperna i Berlin, Paris och Strasbourg framför allt motsatte sig restriktiva regler för företag och entreprenörer i EU-länderna.

Belgien, som innehar det sex månader långa roterande ordförandeskapet i Europeiska unionen, hade två gånger utan framgång försökt säkra EU:s stöd för lagen då Tyskland och andra EU-medlemmar, inklusive Italien, avstod från att rösta.

Rom hänvisade till komplexa förhandlingar, inklusive en ny lag om förpackningsavfall, mot vilka Italien har uttryckt vissa reservationer och säger att den rätta balansen nu har uppnåtts. Även den lagen godkändes i fredags.

Den holländska parlamentsledamoten Lara Wolters (S&D/PvdA), som övervakade utarbetandet av lagen, sa att "godkännandet av lagen mot att se bort är en seger för människor och miljö och en förlust för cyniska lobbyister. Motvilliga affärslobbyer gjorde allt de kunde för att undergräva och stoppa lagen.”


”Nu ligger bollen hos EU-parlamentet för det allra sista hindret. Efter fem år av förhandlingar och samråd är det hög tid att ta ett stort steg mot framtidens rättvisare ekonomi.”

EU-parlamentet kommer snart att meddela när det ska rösta om avtalet. Detta kommer att ske i två steg: parlamentets utskott för rättsliga frågor (JURI) kommer först att behandla avtalet nästa vecka; med majoritet i utskottet kommer parlamentet att rösta i plenarsessionen i april.