Van Sparretak (GroenLinks) nöjd med B&B-bokningar från EU

EMPL-kommittén - Uber-arkivet, lobbying och arbetarrättigheter

EU-kommissionen inför nya regler för webbplatser för semesteruthyrning, som Airbnb och Booking.com. Uthyrningssajter är skyldiga att dela information om bokningarna med kommunala myndigheter. Som ett resultat kan gäster och hyresvärdar inte längre smita från den lokala turistskatten.

Från och med nu, om det finns en kommunal reglering, måste bokningssajter dela iedere månad information om hur många nätter ett hus eller lägenhet har hyrts ut och till hur många personer. För B&B-värdarna innebär det också att skattemyndigheten tittar på.

Europeiska kommissionen klargör också att det är upp till kommunfullmäktige och andra regeringar själva att fastställa reglerna för semesteruthyrning. Den holländska parlamentsledamoten Kim Van Sparrentak (GroenLinks): ”Att hyra ut ett tomt rum ibland är naturligtvis bra. Det är dock främst investerare som har ansvaret så här långt.” 

”Den snabba tillväxten av semesteruthyrning minskar bostadsutbudet, driver upp huspriserna och sätter press på livskvaliteten i städerna. I Amsterdam består 72% av Airbnb-erbjudandet av kompletta bostäder, som hyrs ut i snitt 171 nätter och ger 32 000 euro. Det betyder att denna hyra inte längre är en sidoinkomst, utan en intäktsmodell.”

Med de nu presenterade planerna är det nu upp till EU-länderna och Europaparlamentet att vidareutveckla dessa regler och förhandla fram ett avtal. Van Sparrentak kommer att förhandla om reglerna på de europeiska grönas vägnar.

När reglerna träder i kraft kan även den holländska (lokala) lagstiftningen om turistuthyrning bättre genomdrivas.