EU domstol: Polen diskriminerar uppsägning av & #8216; knepiga domare & #8217;

Allmän syn på Kirchberg-platån i Luxemburg - Europeiska investeringsbanken (EIB) och lagdomstolen

Polen har dömts för diskriminering av Europeiska domstolen. Den polska regeringen hade prövat & #8216; knepiga domare & #8217; eliminera dem genom förtidspensionering.

Enligt en kontroversiell polsk lag måste kvinnliga domare och åklagare gå i pension vid 60 års ålder, medan män med 65 års ålder får pension. Europeiska domstolen säger att lagen bryter mot lagen om likabehandling.

Europeiska kommissionen har redan inlett förfaranden mot att undergräva rättsväsendet oberoende i Polen. I juni hade EU redan rätt i Luxemburgs domstol över en annan olaglig polsk lag. Europeiska kommissionen talar som svar på en viktig dom för rättsväsendet oberoende i Polen.

Samtidigt väntar sig en EG-domstolens avgörande den 19 november ivrigt. Sedan kommer en dom om en ny lag från den polska regeringen, där domare kan straffas om de är politiskt felaktiga och #8216; lämna uttalanden. Enligt Europeiska kommissionen utgör denna nya lag en stor fara för den polska konstitutionstatens oberoende.

Förutom rättsfallen vid Europeiska domstolen finns det också ett så kallad artikel 7-förfarande mot Polen. I slutändan kan detta förfarande leda till att landet förlorar sin rösträtt. Detta kräver enhällighet bland medlemsländerna.