EU-länder för flexibla med undantag från förbud mot användning av växtskyddsmedel

EU-domstolen (ECJEU) har i en ny dom slagit fast att EU-länder felaktigt ger nödtillstånd för användning av neonikotinoider inom jordbruket. För några år sedan medgavs undantag från användningsförbudet för sockerbetor för att bekämpa gulsot. 

Miljögrupper klagade på att alltför många länder undvek förbudet för ofta. De hade lämnat in stämningar med en belgisk biodlare mot ett belgiskt "undantag". Enligt dem har undantag beviljats felaktigt och utan tillräcklig motivering flera år i rad. 

Reaktioner i flera europeiska länder pekar på att domen specifikt handlar om situationen i Belgien, och inte om andra länder. EU-domarna har dock sagt att EU-kommissionen nu måste komma med ett nytt beslut.

Olika studier har visat att utrotningen av biarter nästan säkert är ett resultat av användningen av stora mängder neonikotinoider som växtskyddsmedel i jordbruket.

Enligt EU-domarna kan den förebyggande behandlingen av frön, som har varit förbjuden sedan 2018, inte längre tillämpas undantagsvis. Hittills har elva EU-länder antagit sådana "nödtillstånd". Frankrike meddelade i början av januari att man ville förlänga detta undantag igen, efter att ha tillämpat det två år i rad.

Sedan 1991 har europeisk lagstiftning reglerat marknadsföring och användning av bekämpningsmedel samt den tillåtna mängden rester i livsmedel. Som en del av den nya Green Deal och från jord till bord siktar EU-kommissionen på att halvera användningen av bekämpningsmedel till 2030.