Nederländerna och Frankrike vill ha en EU-strategi för penningtvätt och bankbedrägeri

Fotografi av Joshua Hoehne på Unsplash

Nederländerna och Frankrike vill ha en oberoende europeisk tillsynsmyndighet i kampen mot penningtvätt. Haag och Paris har letat efter en koalition med likasinnade länder under en tid, eftersom penningtvätt och ekonomiskt bedrägeri är ett gränsöverskridande problem.

EU har under de senaste åren vagts av ett antal stora skandaler för penningtvätt, bland annat hos ING och Danske Bank. Övervakningen av pengetransaktioner regleras nu på nationell nivå i EU, men central tillsyn saknas. I Nederländerna ligger kompetensen hos De Nederlandsche Bank (DNB).

Ett förslag drogs tillbaka i slutet av förra året för att förstärka den redan befintliga Europeiska bankmyndigheten (EBA) för att säkerställa att lagarna mot penningtvätt verkställs fullt ut, men inget avtal nåddes ännu. Arbetet pågår nu bakom kulisserna på en mindre EU bankövervakningsavdelning. Det är också möjligt att den nya EU åklagaren inte utesluter att övervakning.

Ralph Hamers från ING-banken i Nederländerna är en stark förespråkare för en europeisk myndighet för penningtvätt. Han anser att den nuvarande nationella strategin för kampen mot ekonomisk brottslighet är ineffektiv. Enligt honom stannar brott inte vid en viss bank och absolut inte vid en gräns.

Den holländska bankmannen Hamers föredrar att se en europeisk politik där banker och utredningstjänster arbetar tillsammans över gränserna under övervakning av ett europeiskt organ. ING fick ett böter av 775 miljoner euro förra året för misslyckande med penningtvätt.