Borealis gödselmedel inte till ryssar, utan till tjeckiska Agrofert

EU-kommissionen har godkänt förvärvet av den österrikiska konstgödselfabriken Borealis av den tjeckiska Agrofert-gruppen, som är en del av den tidigare premiärministern Andrej Babis fond. Detta beslut kommer att stärka Agroferts position i den europeiska konstgödselindustrin.

EU-kommissionen har kommit fram till att förvärvet inte äventyrar konkurrensen i EU, sade den i ett uttalande på måndagen. Det förekom protester från österrikiska bönder mot det planerade köpet. 

Ursprungligen skulle gödseldivisionen gå till den ryska koncernen EuroChem för 455 miljoner euro. På grund av sanktionerna mot Ryssland avvek dock denna plan och Agrofert tilldelades kontraktet i ett nytt anbud. 

Agroferts förvärv av Borealis är ett viktigt steg i Agroferts strategi att bli den ledande gödselproducenten i Centraleuropa. Affären är dock inte okontroversiell, eftersom Babis, grundaren och tidigare ägaren av Agrofert, för närvarande är under beskjutning för påstådda intressekonflikter.

Godkännandet av förvärvet kommer i en tid då den europeiska jordbrukssektorn står inför ett ökande tryck att bli mindre beroende av gödselimport och utveckla sin egen industri. Detta beror delvis på de västerländska sanktionerna mot Ryssland, som också leder till problem med den ryska exporten av konstgödsel till EU-länder.

Flera jordbruksministrar betonade i måndags att EU-länderna borde vara mindre beroende av import för gödningsmedel och att de borde ha en egen industri. Andra menar däremot att jordbruket bör använda mycket mindre kemiska medel och att lagstiftning redan är under förberedelse.

Vissa hävdar till och med att kemikalier är "gammaldags" och att alternativa lösningar måste hittas. De hävdar att industrikonsolidering är nödvändig för att stärka den europeiska gödselindustrin, eftersom det också finns möjligheter att minska gödselberoendet genom utveckling av alternativa metoder för jordförbättring och gödsling.