Måndagen den 25 september 2023
Home Europeiska kommissionen Bryssel hotar EU-länder med böter för slapp inställning till miljöföroreningar

Bryssel hotar EU-länder med böter för slapp inställning till miljöföroreningar

Europeiska kommissionen hotar att ta sex EU-länder till den högsta EU-domstolen eftersom de inte gör tillräckligt åt mark- och luftföroreningar.

Till exempel hotar Irland att ådra sig böter på EU eftersom man inte korrekt har införlivat ramdirektivet för vatten i nationell lagstiftning. För andra länder hotar stämningar om underlåtenhet att förhindra invasiva främmande växtarter från att påverka den europeiska naturen.

De rättsprocesser som nu pågår är delvis ett resultat av de nya reglerna i den europeiska jordbrukspolitiken och i politiken för biologisk mångfald, eftersom de också har införlivats i den nya livsmedelsstrategin. Redan före Green Deal och klimatpolitiken fastställde EU att medlemsstaterna måste minska grundvattenföroreningarna.

I slutet av förra året beslutade EU-kommissionen att Nederländerna inte längre får använda sig av gödselundantaget i etapper eftersom man har gjort för lite mot nitratföroreningarna av markvattnet.

Den europeiska miljöpolitiken är fastställd på EU-nivå, men kontroll och efterlevnad måste göras av medlemsstaterna själva. Tidigare var Tyskland tvunget att drastiskt begränsa spridningen av gödsel under press från hot om EU miljoner böter.

Bulgarien, Grekland, Italien, Portugal och Lettland får nu också kritik för att de inte har implementerat EU-reglerna tillräckligt. EU-vattendirektivet syftar till att skydda ytvatten från ytterligare försämring och förorening. Det kräver också att ekosystem och resurser skyddas och förbättras. EU-riktlinjen säger att alla vatten kommer att uppnå god status i ieder-fallet senast 2027. 

Enligt kommissionen har Irland och de fem andra medlemsstaterna inte utarbetat någon handlingsplan för att ta itu med introduktionen och spridningen av främmande växtarter. Dessutom måste Estland vidta åtgärder för att bättre hantera sin Natura 2000 gebiTP3Tn och uppfylla skyldigheterna i habitatdirektivet. 

Trots de framsteg som gjorts i flera EU-länder sa kommissionen att de nu svarande länderna inte fullt ut hade åtgärdat den tidigare europeiska kritiken med adekvata handlingsplaner.

Bulgarien och Slovakien måste också frukta böter eftersom de dröjer med europeiska regler för att göra sin energi mer hållbar. EU-kommissionen tar båda länderna inför EG-domstolen och kräver "ekonomiska sanktioner". De två länderna har ännu inte infört någon del av EU-lagstiftningen för förnybar energi som vind- och solenergi.

Ingen av de 27 medlemsstaterna har infört alla delar av det energidirektivet i tid, men Bulgarien och Slovakien gör det väldigt färgglatt, enligt Bryssel. Efter flera varningar går nu den dagliga EU-styrelsen till Europadomstolen. Den kan ålägga böter och vite.

populär

EU varnar för fler cyberattacker när de går in i 5G

I en riskanalys varnade Europeiska unionen för ett ökande antal cyberattacker. Detta gäller främst attacker som ...

Något mindre luftföroreningar i Europa

Luftkvaliteten i Europa förbättras, men i synnerhet förorenad luft orsakar stora skador på ekonomin och ...

ASML får inte leverera högteknologisk utrustning till Kina och Huawei

Den nederländska chipmaskintillverkaren ASML kanske tillfälligt inte levererar sina mest avancerade maskiner till Kina. Tidigare beviljade tillstånd till ...

FN varnar för deflationen av länderna i sydöstra Europa

En studie av FN säger att länderna i sydöstra Europa konfronteras med en dramatisk minskning av befolkningen ...

EU på en ny front i Libyen nu också i nypen mellan ryssarna och turkarna

Trupper från den libyska militärledaren Khalifa Haftar närmar sig huvudstaden Tripoli tack vare militärstödet från ...

Bara inuti

Fängelsestraff och spanska bönder bötfällda miljoner för att ha pumpat grundvatten

Fem ägare till en gård i ett spanskt naturreservat har dömts till stränga fängelsestraff för olaglig pumpning av grundvatten för bevattning...

EU-förslag om användning av glyfosat: hittills var det bara Tyskland som motsatte sig

När man presenterade EU-kommissionens förslag om utökat godkännande av glyfosat i bekämpningsmedel var det bara Tyskland som sa att...

EU-domstolen beordrar Tyskland att göra mer för Natura 2000

EU-domstolen har slagit fast att Tyskland och i synnerhet delstaten Bayern inte följer habitatdirektivet EU...

Uthyrningssajter måste snart vidarebefordra bokningar till kommunerna

Uthyrningssajter för bostäder, fritidshus och B&B, som Airbnb och Bookin.com, måste snart lämna in sina bokningar till kommunerna månadsvis. En stor majoritet...

Utnämningar och uppgifter för Hoekstra och Šefčovič på EU-agendan

Utfrågningarna om utnämningen av den förre holländska ministern Wopke Hoekstra och överföringen av Green Deal-paketet med uppgifter till den slovakiska europeiska...