Det europeiska jordbruket är ännu inte förberett för klimatförändringar

Europeiska miljöbyrån (EEA) säger att Europa inte är väl förberett för konsekvenserna av klimatförändringarna. Rapporten varnar för risker med klimatförändringar, allt från extrema väderhändelser till förändringar i ekosystem och spridning av sjukdomar.

En av de viktigaste aspekterna av klimatförändringen är dess påverkan på jordbrukssektorn. En rapport från EU-kommissionen visar att boskapsuppfödning är en av de sektorer som är mest sårbara för effekterna av klimatförändringar. Sektorn står inför utmaningar som förändrade vädermönster, vattenförsörjning och livsmedelssäkerhet.

Klimatförändringarnas brådskande betydelse erkänns också i Nederländerna. Enligt en rapport från EU har Nederländerna blivit en hotspot för klimatkatastrofer. Detta innebär betydande utmaningar för Nederländerna inom områdena vattenförvaltning, översvämningsskydd och bevarande av biologisk mångfald.

Dessa resultat understryks av en nyligen genomförd analys av klimatförändringsrisker i Europa. Rapporten belyser behovet av en heltäckande strategi för att hantera effekterna av klimatförändringar, inklusive åtgärder för att öka motståndskraften hos jordbrukssystemen och påskynda övergången till hållbara metoder.

Klimatkommissionären Wopke Hoekstra indikerade förra veckan att Europa ännu inte är väl förberett för konsekvenserna av klimatförändringarna. Det är därför EU-kommissionen utarbetar en ny strategi för att hantera detta bättre. Denna strategi förväntas syfta till att stärka det europeiska samhällets motståndskraft och stimulera innovation inom klimatanpassningsområdet.

I Europaparlamentets jordbruksutskott försvarade Hoekstra EU-planerna på att praktiskt taget fasa ut växthusgasutsläppen till 2040 (=klimatneutralt). Alla affärssektorer i EU-länderna kommer att behöva delta i detta, inklusive jordbruket och livsmedelsindustrin. Och inte bara bönder och producenter, utan även kunder och köpare (=kedjeansats).

Hoekstra betonade också att EU-kommissionen, genom president Ursula von der Leyens strategiska dialog, har valt att "samråda med iedereen i förväg, förutsatt att det står klart att vi i slutändan måste göra något." Klimatförändringarna försvinner inte. Att inte göra någonting är inte möjligt, sade han. 

Men Bryssel lämnar frågan om hur mycket jordbruket kommer att behöva bidra till detta till det nya Europaparlamentet och den nya Europeiska kommissionen; de kommer inte att börja göra detta förrän tidigast 2025.