EU arbetar med skärpta regler för hantering av resterande asbest

EU-kommissionen vill avsevärt skärpa direktivet mot asbestföroreningar. Bryssel vill skärpa det gränsvärde som fastställdes för femton år sedan med en faktor tio: från 0,1 till 0,01 asbestfibrer per kubikcentimeter luft. 

Förra året krävde Europaparlamentet till och med att gränsen skulle sänkas med en faktor 100. EU socialkommissionär Nicolas Schmit säger att med så små värden blir det svårt att mäta efterlevnaden exakt. Samtidigt skulle kostnaderna för företagen stiga kraftigt. Det är därför Schmidt nu tycker att tio gånger strängare standarder räcker. 

Flera EU-länder föreskriver redan frivilligt den strängare gränsen på 0,01. Efter slipningen måste arbetarna bära bättre skyddskläder och andningsskydd. Vid bearbetning eller bortskaffande av avfall som innehåller asbest ska skyddsfilmer förhindra att asbestfibrer sprids. Detta händer redan i många EU-länder.

All asbest har varit förbjuden i EU sedan 2005, men trots detta finns ämnet fortfarande i äldre byggnader. Arbetstagare löper störst risk att utsättas för cancerframkallande asbest. Det används redan som råvara i många produkter (golvbeläggning, hårdplast, värmebeständig plåt, takbeläggning, etc.).

Att bearbeta detta skapar också en fara för anställda och åskådare; en liten ludd av asbest som kommer in i lungorna kan fortfarande vara dödlig efter många år.

EU-kommissionens argument att tiofaldigt är tillräckligt strikt övertygar inte den europeiska fackliga federationen EFS. Biträdande chef Claes-Mikael Ståhl klagar på att nämnden "tyvärr har ställt sig på näringslivets sida" i dispyten mellan forskare och företagslobbyister om rätt övre gräns.