EU inför ett förbud mot mat- och jordbruksavfall

Senare i år kommer EU-kommissionen att lägga fram bindande förslag mot matsvinn och för att begränsa avfallsflöden inom jord- och trädgårdsnäringen. Det skulle vara det första i sitt slag i världen, säger Europeiska miljöbyrån. 

Så mycket som en femtedel av matproduktionen i EU går till spillo idag. Att minska dessa förluster till 2030 kan spara cirka 4,7 miljoner hektar jordbruksmark, beräknade EEB.

Enligt miljöbyrån EEB slösar EU-länderna mer mat än de importerar från icke-EU-länder. År 2021 importerade EU 138 miljoner ton jordbruksprodukter till en kostnad av 150 miljarder euro. 

Samtidigt slösar den 153,5 miljoner ton mat årligen, noterade EEB. Matsvinnet är också ansvarigt för en förlust på 143 miljarder euro per år och står för 6% av de totala växthusgasutsläppen i EU.

EEB och 42 andra organisationer från 20 EU-länder släppte på fredagen ett gemensamt uttalande där de uppmanade europeiska myndigheter att lagligt kräva att medlemsländerna halverar matsvinnet till 2030. 

De vill också att slöseriet med jordbruksprodukter ska redovisas bättre. Enligt en rapport från Världsnaturfonden WWF förra året slängs mycket mer än vad som tidigare beräknats.