Fredagen den 30 september 2022
Home Europeiska kommissionen EU inför ett förbud mot mat- och jordbruksavfall

EU inför ett förbud mot mat- och jordbruksavfall

Senare i år kommer EU-kommissionen att lägga fram bindande förslag mot matsvinn och för att begränsa avfallsflöden inom jord- och trädgårdsnäringen. Det skulle vara det första i sitt slag i världen, säger Europeiska miljöbyrån. 

Så mycket som en femtedel av matproduktionen i EU går till spillo idag. Att minska dessa förluster till 2030 kan spara cirka 4,7 miljoner hektar jordbruksmark, beräknade EEB.

Enligt miljöbyrån EEB slösar EU-länderna mer mat än de importerar från icke-EU-länder. År 2021 importerade EU 138 miljoner ton jordbruksprodukter till en kostnad av 150 miljarder euro. 

Samtidigt slösar den 153,5 miljoner ton mat årligen, noterade EEB. Matsvinnet är också ansvarigt för en förlust på 143 miljarder euro per år och står för 6% av de totala växthusgasutsläppen i EU.

EEB och 42 andra organisationer från 20 EU-länder släppte på fredagen ett gemensamt uttalande där de uppmanade europeiska myndigheter att lagligt kräva att medlemsländerna halverar matsvinnet till 2030. 

De vill också att slöseriet med jordbruksprodukter ska redovisas bättre. Enligt en rapport från Världsnaturfonden WWF förra året slängs mycket mer än vad som tidigare beräknats.

populär

"Ukraina måste återerövra inte bara Donbas utan också Krim"

Ukraina måste inte bara stoppa och trycka tillbaka den ryska invasionen på östfronten, utan måste också förstöra Krimhalvön...

”Inga förseningar under hela jordbrukspolitiken; maximala flexibla planer”

Den nya europeiska gemensamma jordbrukspolitiken bör inte skjutas upp helt i sista minuten. Det leder bara till bönder...

EU och NATO vill att ryssarna släpper igenom mer ukrainsk spannmålsexport

Europeiska unionen och Nato välkomnade på måndagen avgången av den första spannmålssändningen från Ukraina som ett "första steg" i...

EU lantbruksråd tittar på mat, energi och gödsel

Den tjeckiska tillfälliga ordföranden för Europeiska jordbruksrådet anser att 'matsäkerhet' EU måste förbli en prioritet under de kommande sex månaderna. Men flera LNV-ministrar...

EU ger Britten en dag till Brexit

Europeiska unionen ger Storbritannien en dag att komma med genomförbara förslag om ett avgångsavtal. Det måste finnas ...

Bara inuti

Färre mjölkkor i de flesta EU-mjölkländer; inte i Nederländerna

Antalet mjölkkor i Europeiska unionen minskade igen förra året. Boskapen har minskat kontinuerligt i sex år. Enligt...

EU-länderna vill jaga varg igen för att skydda betande boskap

Europeiska miljökommissionären Virginius Sinkevicius anser att varg och jordbruk bör samexistera. Han tror inte att jaga varg...

Utsläpp från stora djurgårdar i EU kommer snart att betraktas som industriutsläpp

Nederländerna är i princip positiva till förslaget från EU-kommissionärerna att låta de större boskapsgårdarna omfattas av direktivet mot...

Färre kemikalier i jordbruket kan bara uppnås med nya produkter

Jordbruksministrar i de flesta EU-länder tror att kommissionens förslag ska minska användningen av kemikalier inom jordbruket inom några år...

Algeriet lämnar tillbaka sjötransport av hundratals franska tjurar

Återigen riskerar hundratals europeiska djur att avlivas efter en misslyckad sjötransport. De nästan 800 unga tjurarna från...