EU-länder väntar på hjälp mot svinpest; Italien nu också smittat

EU-parlamentets jordbruksutskott hoppas få höra från EU-kommissionen på tisdag om och hur Bryssel kommer att stödja grisindustrin.

Europeiska grisuppfödare befinner sig i en av sina värsta kriser, men EU-kommissionär Janus Wojciechowski har ännu inte ingripit omedelbart. Han är fortfarande övertygad om att sektorn kommer att hitta sin egen väg ut.

Europeiska kommissionen, som har varnat medlemsstaterna för den svåra situationen i månader, lovade förra veckan att Wojciechowski skulle presentera en katalog över möjliga åtgärder i slutet av januari. Hittills har han dock uteslutit möjligheten att ingripa med ytterligare europeiska subventioner. 

De senaste åren, på grund av den afrikanska svinpest och corona-pandemin, har det skett en enorm överproduktion av fläsk i många EU-länder, med motsvarande låga priser. Överproduktionen har nyligen skjutit i höjden då grisköttsexporten, särskilt till asiatiska länder, i stort sett stannade igen. 

Under den pågående Omicron-vågen har många slakterier ett betydande antal anställda frånvarande på grund av sjukdom eller karantän. Detta har skapat en flaskhals när det gäller slakt och styckning, vilket skapar en eftersläpning av slaktfärdiga djur på lokala gårdar.

Antalet rapporter om vildsvin med afrikansk svinpest ökar också i den italienska regionen Piemonte. Förenta nationernas organisation för världsdjurhälsa talar redan om 15 infekterade vildsvin.

Smittfallen sträcker sig över ett område på cirka 300 kvadratkilometer. Piemonte har bett regeringen att avsätta 100 miljoner till berörda företag. Samtidigt strävar man efter att avgränsa det smittade området.

Den italienska regeringen avsätter nu 50 miljoner för att skydda grisfarmer mot risken för infektion från afrikansk svinpest. Under helgen sökte hundratals människor det infekterade området efter döda kadaver av vildsvin. Regionala medier efterlyser en nationell plan för att utrota uppskattningsvis 50 000 vildsvin i Piemonte varje år.