tisdag 26 september 2023
Home Europeiska kommissionen EU upphäver exportförbudet för ukrainskt spannmål; Polen rasande

EU upphäver exportförbudet för ukrainskt spannmål; Polen rasande

EU-kommissionen anser det inte längre nödvändigt att införa exportrestriktioner för ukrainsk spannmål.

President Zelenskys regering har lovat att vidta egna åtgärder inom en månad mot oavsiktliga biverkningar av jordbruksexport i deras fem EU-grannar. Nya blockader av gränsövergångar av arga polska bönder tas i beaktande.

Bryssel säger att exportsiffror och spannmålstransporter via solidaritetskorridorerna till EU-hamnar har visat att stora transporter av jordbruksprodukter inte längre hamnar i de fem EU-grannarna. Därför har Bryssel beslutat att inte förlänga det tillfälliga exportförbudet som infördes i maj för fyra ukrainska jordbruksprodukter som gick ut i fredags. 

Polen fruktar att ankomsten av mycket billigt ukrainskt spannmål igen kommer att störa den lokala polska spannmålshandeln. Den polska regeringen har redan reagerat ilsket på Brysselbeslutet och säger nu att de kommer att vidta åtgärder mot ukrainsk export. Ungern hotar också med detta. men Bulgarien beslutade att inte göra det igår.

Ukraina kommer att lämna in en handlingsplan till Bryssel före arbetsdagens slut måndagen den 18 september 2023. EU-kommissionen kommer att avstå från att införa restriktioner så länge som Ukrainas effektiva åtgärder är på plats och fungerar fullt ut. 

Sedan införandet av det tillfälliga exportförbudet i maj har förbudet varit en punkt av ökande friktion mellan Bryssel och Kiev, som den ansåg "oacceptabelt". Flera medlemsstater, däribland Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Belgien, hade "allvarlig oro" över de skadliga effekterna på Ukraina. 

De fem östländerna krävde att förbuden skulle förlängas. Polen intog en kompromisslös attityd. Polens opposition har kopplats till parlamentsvalet den 15 oktober eftersom det regerande partiet Lag och rättvisa (PiS) har som mål att locka konservativa väljare på landsbygden. Slovakien går också till val den 30 september. 

populär

Arlas framtidsvision: mejeriindustrin står inför ett avgörande ögonblick...

Det europeiska mejerikooperativet Arla Foods har presenterat sin nya femåriga strategi. Det syftar till mer hållbarhet och mer ekologiskt, och kommer...

Nato-chefen varnar Putin för ryskt våld i Ukraina

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg har varnat Ryssland för våld mot Ukraina. All användning av våld mot Ukraina kommer att få konsekvenser, kommer att leda...

Europaparlamentet vill ha mer isolering i byggnader mot energiavfall

EU-parlamentet vill att fler byggnader i EU ska rustas upp och göras energieffektiva. Åtgärder vidtas för att...

EU överväger att blockera sammanslagningar av sydkoreanska varv

Den europeiska konkurrensmyndigheten är på väg att godkänna den föreslagna fusionen mellan världens två största skeppsbyggare i Sydkorea...

Nordirlands koalition snubblar över tullkontroller i Brexit-protokollet

Oenighet mellan EU och Storbritannien om tullkontroller i Nordirland har lett till att Nordirland avgår...

Bara inuti

Rekenkamer: EU-subsidie wijnindustrie leidt amper tot meer ‘groene’ wijn

Bij de toekenning van subsidies aan de Europese wijnindustrie wordt amper gelet op milieueffecten en worden er nauwelijks duurzaamheidsvoorwaarden aan verbonden. Dat...

Två varianter av fågelinfluensa plågar Sydafrikas fjäderfä: värsta någonsin

Den sydafrikanska fjäderfäsektorn har drabbats av två varianter av fågelinfluensa i flera veckor. Sektorn varnar för eventuell kycklingbrist...

Fängelsestraff och spanska bönder bötfällda miljoner för att ha pumpat grundvatten

Fem ägare till en gård i ett spanskt naturreservat har dömts till stränga fängelsestraff för olaglig pumpning av grundvatten för bevattning...

EU-förslag om användning av glyfosat: hittills var det bara Tyskland som motsatte sig

När man presenterade EU-kommissionens förslag om utökat godkännande av glyfosat i bekämpningsmedel var det bara Tyskland som sa att...

EU-domstolen beordrar Tyskland att göra mer för Natura 2000

EU-domstolen har slagit fast att Tyskland och i synnerhet delstaten Bayern inte följer habitatdirektivet EU...