EU kallar subvention för energi från gas- och kärnkraftverk "hållbar"

Europeiska kommissionen har stämplat investeringar i gaseldade kraftverk och kärnkraftverk som "hållbara". Under ytterligare förutsättningar kommer sådana energikällor således att fortsätta att vara berättigade till europeiska och nationella subventioner under de kommande femton åren.

Beslutet har redan avvisats av några EU-länder, inklusive Nederländerna. Dessutom har Österrike och Luxemburg meddelat att de kommer att gå till Europadomstolen för att överklaga detta beslut. EU-experter och europeiska grupper har redan motsatt sig det eftersom Bryssel inte håller sig till sina egna avtal om en renare miljö och mindre global uppvärmning.

Dessa parter baserar sig på de vetenskapliga slutsatserna att nya investeringar i fossila bränslen är tabu (för att uppnå Parisavtalet). De betonar också farorna med kärnavfall och kärnkraftverk för miljön.

Nederländerna har informerat EU-kommissionen att man motsätter sig planer på att klassificera investeringar i naturgas som ett grönt projekt, men att man kommer att acceptera godkännandet av kärnkraft med vissa restriktioner. EU-länderna kan bara stoppa beslutet om fler än 20 av de 27 länderna avvisar det. En majoritet av Europaparlamentet kan också blockera denna klassificering.

Frankrike är en stark anhängare av mer investeringar i kärnenergi för att bekämpa ('miljöförorenande') gaseldade kraftverk, medan Tyskland har beslutat att stänga alla ('farliga') kärnkraftverk. De östeuropeiska länderna vill ha gaseldade kraftverk, så att de kan stänga sina föråldrade (”ännu mer förorenande”) kolkraftverk.

Den holländska parlamentsledamoten Paul Tang (PvdA) förhandlade med andra politiska grupper om den kontroversiella taxonomin för hållbara investeringar. "Europeiska kommissionen gör ett hån mot Nederländerna. Tyvärr har regeringens sista försök att övertyga Bryssel misslyckats. Kabinettet måste nu vara konsekvent och utöva sin rösträtt för att stryka detta förslag från bordet."

Socialdemokraterna i EU-parlamentet har redan starkt motsatt sig detta förslag. De vill inte klassificera gas och fossiler som gröna, utan som "orange". Paul Tang: ”Vi vill inte heller att "gröna" subventioner ska gå till gaseldade kraftverk som bara bromsar omställningen, inte påskyndar den. Det kan hända inom det nuvarande förslaget.”

"Europeiska kommissionen gör ett djupt ingrepp i EU:s trovärdighet som klimatledare", säger GroenLinks MEP Bas Eickhout. ”På klimatmötet i Glasgow togs försiktiga steg mot att fasa ut fossila bränslen. Nu vrider EU-kommissionen tillbaka klockan. Med detta beslut får trovärdigheten för EU som en global klimatledare ett stort slag.”