EU undersöker megafusioner på den internationella råvarumarknaden

Europeiska unionens konkurrensmyndigheter måste snart besluta om en stor sammanslagning av den internationella råvaruhandeln. En av världens största råvaruhandlare, USA-baserade Bunge, vill förvärva kanadensiska peer Viterra. 

Att gå igenom den sammanslagningen kommer att föra det nya företaget ännu närmare storleken på de två största råvaruhandlarna, ADM och Cargill. Europeiska kommissionen har ännu inte undersökt denna fusion, som redan har godkänts av Bunges och Viterras aktieägare.

Den internationella marknaden för livsmedelsråvaror har blivit allt mer koncentrerad de senaste åren. Sedan 1990 har EU Competition Authorities undersökt totalt sextio fusioner och förvärv som involverar världens fem största multinationella företag. Med ett undantag godkändes alla. 

De fem största (ADM, Bunge, Cargill, COFCO och Louis Dreyfuss Company) har tillsammans monopol på världsmarknaden för baslivsmedel som spannmål, majs, soja och socker. De har tredubblat sin vinst under de senaste tre åren. Det framgår av en ny studie (Hungry for Profits) av Amsterdam-baserade SOMO, en privat stiftelse som bedriver forskning om multinationella företag.

År 2022 skulle vinsterna för de fem globala aktörerna ha tredubblats jämfört med 2016 till 2020. Enligt SOMO kontrollerar dessa "Big Five" mellan 70 och 90 procent av världshandeln med kommersiella spannmål. Dessutom har de mycket kontroll över de viktigaste sojaexportmarknaderna (Brasilien, USA, Paraguay och Argentina). 

SOMO-forskningen säger att EU-kommissionen kan sätta stopp för trenden med ytterligare monopolisering. Enligt SOMO skulle EU-forskningen kunna fokusera på prisbildning och den marknadsmakt som kan utövas av en ny megaaktör inom livsmedelsindustrin. 

Somo-forskare säger att det är oroande att företag har kunnat tredubbla sin vinst under tider av hunger och kris genom att höja matpriserna.