EU-kommissionen är tveksam till transportsubventioner för ukrainsk spannmål

EU-kommissionen är tveksam till nya subventionsförslag från jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski för transportkostnaderna för ukrainsk spannmål till EU-hamnar vid Östersjön och Nordsjön. Han tänker sig några tior per ton, beroende på avståndet på väg. 

I så fall bör det tillfälliga importförbudet för ukrainska jordbruksprodukter i fem EU-grannländer, som löper ut om två veckor, förlängas till åtminstone slutet av detta år. Jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski stöder således begäran från de fem inblandade länderna (Polen, Bulgarien, Rumänien, Ungern och Slovakien), men hans kolleger i EU-kommissionärerna håller ännu inte med. 

Dessutom behövs ett kommissionsbeslut för att hosta upp de nödvändiga 600 miljoner euro för transportstödet. De andra kommissionsledamöterna vill ersätta det nuvarande tillfälliga importförbudet med någon form av transiteringsskyldighet, men kan inte genomdriva eller övervaka detta utan samarbete från dessa fem länder.

Om EU inte längre skyddar sina lokala jordbruksmarknader kommer Polen och Ungern återigen att hota att blockera gränsövergångar.

Kärnan i diskussionen kretsar kring effekterna av den överdrivna ukrainska spannmålsexporten på lokala marknader. Enligt Wojciechowski finns det liten efterfrågan på ukrainskt spannmål i internationell handel eftersom de extra transportkostnaderna (på väg till hamnarna i Östersjön, eller med pråm på Donau) gör det för dyrt. Som ett resultat finns det för närvarande ännu mer efterfrågan på rysk spannmål.

Det föreslagna EU-stödet skulle bidra till att underlätta spannmålsexport via så kallade "solidaritetskorridorer" genom angränsande EU-länder till hamnar vid Östersjön, Nordsjön och möjligen den kroatiska Adriatiska kusten.

Wojciechowski har föreslagit att subventionera ukrainska spannmålsexportörer för att göra dem konkurrenskraftiga igen på världsmarknaden. Förslaget har dock splittrat EU-kommissionen, eftersom vissa ledamöter anser att en förlängning av importförbudet kan undergräva Ukrainas ekonomiska ställning. 

Ukraina föredrar att transportera sin spannmål via den extrema västra sjöfarten över Svarta havet, genom Natoländernas och Bulgariens kustvatten. Risken för ryskt militärt hot har dock gjort att EU-länderna är ovilliga att gå denna väg. 

EU-kommissionen förväntas meddela sin slutliga ståndpunkt i denna fråga inom kort, strax innan det nuvarande importförbudet löper ut den 15 september.