vår dag 29 mars 2023
Home Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen vill återansluta landsbygdsområden och stadsområden

Europeiska kommissionen vill återansluta landsbygdsområden och stadsområden

Förutom den gemensamma jordbrukspolitiken vill Europeiska kommissionen också uppdatera landsbygdspolitiken. Det enades nyligen om att jordbruksstödet kommer att ändras från och med 2023. Den tillhörande "andra pelaren" för landsbygdsutveckling (EJFLU) är den huvudsakliga finansieringskällan för den nya långsiktiga visionen.

Inom en snar framtid kommer EU-länderna först att utarbeta sina egna strategiska planer för sina nationella prioriteringar inom den gemensamma jordbrukspolitiken. År 2023 påbörjas en utvärdering av landsbygdsplanerna som har genomförts fram till dess. Utifrån detta undersöks vilken kurs som ska följas och vilka landsbygdsområden som behöver mer finansiering.

I slutet av detta år kommer Europeiska kommissionen i samarbete med Regionkommittén, kommuner, provinser och vattenstyrelser att undersöka hur målen för en ny landsbygdsvision kan uppnås. Ett rikstäckande observatorium planeras för att samla in och analysera data.

Landsbygden i EU utgör mer än 80% av territoriet och 30% av befolkningen bor där, cirka 137 miljoner invånare. Om tjugo år måste de ha tillgång till bra offentliga anläggningar, vara motståndskraftiga, ha bra digital och fysisk infrastruktur och bilda ett socialt inkluderande samhälle.

Medborgarna måste ha tillgång till bra offentliga lokaler och ges möjlighet att aktivt delta i lokalt beslutsfattande och politik, hävdas det.

Den digitala och fysiska infrastrukturen måste säkerställa att landsbygdsområden och stadsområden förblir väl anslutna, genom tillräckliga vägar och järnvägar, pålitlig och frekvent kollektivtrafik och utbyggnad av 5G-nätverket.

Dessutom vill EU landsbygden bli mer motståndskraftig mot ekonomiska kriser, naturkatastrofer och effekterna av klimatförändringar. Enligt Bryssel kan landsbygdsområden bli mer välmående genom att diversifiera den regionala ekonomin. Dessutom bör främjandet av lokala produkter och innovation inom livsmedelssektorn skapa mer välstånd.

populär

Stor fiskdödlighet i spanska lagunen på grund av slaktbiprodukter

Det massiva fiskdödet i ett naturreservat i sydöstra Spanien orsakas av de nyligen utbyggda grisodlingarna. Dessutom,...

Möjligheter för holländska företag inom sydamerikanskt jordbruk

Det finns stora möjligheter för holländsk agribusiness i Sydamerika, särskilt när det gäller att göra jordbruket mer hållbart. Det säger...

Frankrike rådfrågar grannländerna om migrantdrama i kanalen

Frankrike anordnar ett möte i Calais på söndag med Europeiska kommissionen och ministrar från Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och Belgien om...

USA hotar redare med stämning för att de lämnat tillbaka tomma containrar

USA:s regering hotar med att vidta åtgärder mot internationella rederier som under en tid vägrat att använda tomma sjöcontainrar för export...

Europaparlamentet befarar att Europol kan lagra mer data längre

Europeiska kommissionen kommer att föreslå Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna att den kontroversiella datalagringen av EU-polisorganisationen Europol...

Bara inuti

Frankrike stoppar skyddet för irländsk kalvexport i Cherbourg

De franska myndigheterna har stängt de två mottagningscentrumen för unga kalvar i hamnen i Cherbourg tills vidare. Som ett resultat...

Ihållande torka hotar grödor i EU-länder

Torkan de senaste månaderna är den värsta på mer än ett sekel, enligt en ny rapport från EU-kommissionen,...

Ännu en EU-rapport om färre kemikalier i jordbruket

Europeiska kommissionen kommer snart att publicera ytterligare forskning om de möjliga konsekvenserna av att minska användningen av kemikalier i...

EU Jordbruksrådet kommer inte att blockera Mercosur-fördraget

Jordbruksministrarna i EU-länderna har indikerat att de inte kommer att blockera ratificeringen av handelsavtalet med de sydamerikanska Mercosur-länderna. Väl...

EU krisfond begränsad öppen för skada från Ukrainas stöd

Europeiska kommissionen har föreslagit ett begränsat öppnande av jordbrukskrisfonden på 450 miljoner euro för jordbrukare som drabbats av...