Lastfartyg från ukrainsk hamn kör in i gruvan vid Svarta havet

EU-kommissionens beslut att inte förlänga importförbudet för ukrainskt spannmål i fem medlemsländer har lett till nya spänningar, ensidiga embargon och nytt missnöje bland jordbrukare.

Ukrainas löfte att vidta egna åtgärder för att bättre kontrollera exporten har misslyckats med att lugna flera grannländer. 

Nu när Ukraina försöker öppna nya sjöfartsrutter på den västra sidan av Svarta havet (genom Nato-ländernas och Bulgariens maritima territorium) slog ett lastfartyg en (förmodligen: driven) sjömina för första gången igår. Det hände tio sjömil utanför kusten. Fartyget har inte drabbats av läckage, men besättningen togs avbord med helikopter.

EU-åtgärder under de senaste månaderna gjorde det möjligt för ukrainska jordbruksprodukter att transporteras över land till EU-hamnar genom Bulgarien, Ungern, Polen, Rumänien och Slovakien, men hindrade dem från att säljas på lokala marknader. Det avtalet löpte ut i fredags och EU-kommissionen beslutade att inte förlänga det eftersom det nu inte fanns några fler marknadsstörningar.

Ungern sa då att man skulle stänga gränsen för 24 ukrainska produkter. Polens regering följde efter och utökade ett polskt embargo mot ukrainsk spannmål. Frågan är särskilt känslig i Polen inför nästa månads val. Slovakien har meddelat att man kommer att förbjuda import av fyra råvaror, inklusive vete, fram till slutet av året.

Dessa åtgärder strider mot EU-policyn för en gemensam marknad.

Som svar sade Kiev att de hade lämnat in stämningar mot de tre grannarna vid Världshandelsorganisationen (WTO). EUs jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski sa att han var "ganska förvånad över att Ukraina valde denna väg", men jordbruksministrar i de flesta EU-länder visade förståelse för Ukrainas ståndpunkt i början av veckan.

Nederländerna vill att EU-kommissionen vidtar åtgärder nu när Polen, Ungern och Slovakien fortsätter att förbjuda ukrainska jordbruksprodukter på egen hand. "Jag har gjort det klart i dag att detta inte är sättet att hantera Ukraina", sa jordbruksminister Piet Adema på måndagen efter samråd med sina EU-kollegor.

Kommissionen skulle bland annat kunna inleda straffrättsliga förfaranden som skulle kunna ställa de tre obstruktiva EU-länderna inför de europeiska domstolarna. Det kan utdöma böter och straff, men det kommer att ta minst flera månader.