Den italienska budgeten är fortfarande inte i ordning enligt EG

Foto av Christian Wiediger på Unsplash

Italiens budget kan komma i konflikt med Europeiska unionens skatteregler. Europeiska kommissionen har bett den italienska finansministern Roberto Gualtieri för klargörande.

Budgeten sägs vara otillräcklig när det gäller lägre utgifter, vilket EU tidigare föreskrev för Italien. Tidigare i år hotade Bryssel till och med straffrättsliga sanktioner om Italien inte följde de ekonomiska ramarna. Det finns nu en mindre anti-europeisk regering i Rom.

Brevet är en varning för italienarna. I slutet av september uppgav anonyma insiders att Italien skulle arbeta med en budget som skulle uppfylla alla europeiska regler. De skulle använda en försiktig strategi för att bygga trovärdighet.

Europeiska kommissionen varnar sex euro-länder på grund av deras budgetförslag. Belgien, Italien, Frankrike, Spanien, Portugal och Finland riskerar inte att följa reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten. Enligt budgetsiffrorna gör Paris ingenting för att reformera de offentliga finanserna och Finland spenderar mer och mer. Belgien, Spanien och Portugal kan ännu inte lägga fram en full budget på grund av val tidigare i år.