Måndagen den 28 november 2022
Home Europeiska kommissionen Kyriakides lägger fortfarande mindre gödningsmedel från jord till bord på EU-agendan

Kyriakides lägger fortfarande mindre gödningsmedel från jord till bord på EU-agendan

EU hälsokommissionär Stella Kyriakides har fortfarande satt lagar från jord till bord på dagordningen för nästa onsdags veckovisa kommissionärsmöte.

Dessa lagar utgör den europeiska rättsliga ramen för att minska kemiska bekämpningsmedel och gödningsmedel inom jordbruket och för att expandera ekologiskt jordbruk. 

Tidigare i år, under påtryckningar från kriget i Ukraina och påtryckningar från jordbrukskretsar, togs dessa lagar bort från kommitténs dagordning. Tio EU-länder (Österrike, Bulgarien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien och Slovenien) vill nu att länder inte ska straffas eller bötfällas om de misslyckas med att uppnå sitt mål för minskning av bekämpningsmedel.

Med kriget i Ukraina fortfarande rasar, har oron för livsmedelssäkerhet ökat och vissa delar av Green Deal klimatpolitik har redan tillfälligt avbrutits eller upphävts. Sedan mars har det argumenterats för att Klimatmålen inte ska leda till "minskning av jordbruksproduktionen". 

Det ekologiska förslaget skulle sätta ett EU-omfattande juridiskt mål på en 50-procentig minskning av bekämpningsmedel under åtta år. Kyriakides har hävdat att data visar att det är möjligt att "minska användningen av bekämpningsmedel utan att äventyra livsmedelssäkerheten".

Det är inte känt om Kyriakides har gjort några ändringar i sina tidigare texter, eller om hon lägger paketet från mars förra året till omröstning oförändrat.

Miljögrupper fruktar nya förseningar eller uppskjutningar. Samtidigt motsäger en färsk rapport officiella påståenden om att användningen av giftiga bekämpningsmedel i EU minskar. Det framgår av att allt fler grönsaker och frukt innehåller spår av kemikalier. Försäljningen av bekämpningsmedel i EU har varit stabil sedan 2011, enligt uppgifter från Eurostat.

Enligt den nya EU-lagen övervägs också ett fullständigt förbud mot bekämpningsmedel i offentliga områden som parker, lekplatser eller naturskyddsområden.

Inom EU-kommissionen ansvarar klimatkommissionär Frans Timmermans för att bekämpa luftföroreningar, miljökommissionär Virginius Sinkevicius mot mark- och vattenföroreningar och Kyriakides ansvarar för djurens välfärd, mat och biologisk mångfald. Delar av deras regler och lagar gäller även andra politikområden, som ekonomi eller jordbruk.

Det är välkänt att EU:s jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski hellre skulle se att (hans) framtida gemensamma jordbrukspolitik (CAP) för EU-länderna utarbetades först, inklusive de nationella strategiska planerna, så att det blir tydligt för jordbrukarna var de står. Andra anser å andra sidan att Wojciechowski också borde samarbeta i genomförandet av de andra kommissionärernas lagar.

populär

Europeiska EPP nominerar Roberta Metsola till EP-ordförandeskapet

Den kristdemokratiska EPP-gruppen har valt Roberta Metsola som kandidat för att bli talman i Europaparlamentet. Metsola besegrade i...

Putin vill ha egen genteknik och mindre import av odling och avel

Den ryska jordbruksindustrin och jordbruket måste bli mindre beroende av import av utländskt utsäde och avelsmaterial. Moskva kommer att tjäna mer pengar...

Europaparlamentet väljer Roberta Metsola (EPP) till ny ordförande

Den maltesiska parlamentsledamoten Roberta Metsola har valts (EPP) till talman för Europaparlamentet. Hon är den första ledamoten från Malta...

Införandet av "gröna" tillväxtprodukter i det europeiska jordbruket påskyndas

Godkännandet av biologiska växtskyddsmedel inom det europeiska jordbruket kommer att påskyndas och förenklas. EU-kommissionen vill använda miljövänliga...

Ukraina stoppar livsmedelsexporten; EU arbetar med ett åtgärdspaket för jordbruket

Ukraina har infört restriktioner för export av spannmål. Förbudet kommer att gälla under resten av detta år. Ukraina är...

Bara inuti

Fortfarande känsliga förluster i tysk köttindustri

Den tyska köttindustrin går fortfarande igenom dåliga tider. De stora slakterierna lider fortfarande mer än de mindre slakterierna...

EU-parlamentet vill ha lägre skyddad status för vargar

Vargar i Europeiska unionen borde vara mindre skyddade. Det anser en majoritet i Europaparlamentet. Det är första gången...

Mer stöd men inget genombrott för holländsk gödselersättningsplan

Det holländska projektet för att omvandla djurgödsel till ett renat och naturvänligt gödselersättning stöds nu av sexton EU-länder. Den där...

Europaparlamentet stämplar Ryssland som sponsor av terrorism

Europaparlamentet har stämplat Ryssland som sponsor av terrorism. Europeiska unionen kommer också att ge ännu mer stöd till Ukraina, under ...

Europaparlamentet vill ha strängare säkerhet för "kritisk EU-infrastruktur"

Europaparlamentet har godkänt en ny lag som bättre kommer att skydda den "kritiska EU-infrastrukturen" mot terroristattacker. Det handlar om försvaret...