Efter Polen blockerar nu Ungern också ukrainsk spannmålstransit

Ungern stöder Polens beslut att sluta hantera ukrainska spannmålstransporter tills vidare. Ungern överväger att införa en egen importtull på ukrainska spannmålssändningar.

Flytten kommer efter fortsatta protester från bönder i båda länderna som uttryckte sitt missnöje över störningar på deras lokala marknader. Det finns även protester mot detta i Rumänien. Frågan kommer utan tvekan att diskuteras nästa vecka vid det månatliga mötet för de 27 europeiska jordbruksministrarna.

Frågan om Ukrainas exportvägar har tidigare utlöst en politisk kris i Polen, där jordbruksministern avgick i protest mot EU-kommissionens vägran att ta en hårdare hållning mot nedfallet från Ukrainas förmånsbehandling. EU stöder Ukraina i kampen mot rysk aggression genom att befria ukrainsk export från tullar och ge tillträde till hamnar och överföringsstationer.

Bönder i angränsande EU-länder klagar över att ukrainsk mat inte transporteras igenom, utan köps i deras land, så det finns ingen efterfrågan på deras produkter. Förra året delade EU-kommissionen ut flera tiotals miljoner euro i ersättning till bönder i tre grannländer, men det anses otillräckligt.

Som svar på beslutet från Polen och Ungern har Ukraina kritiserat och fördömt handlingarna. Enligt Ukraina förekommer ingen dumpning och importen av ukrainsk spannmål baseras på rättvisa handelsavtal.

Frågan om Ukrainas störningar på spannmålsmarknaden verkar också vara alltmer splittrande i Europa. Frågan kommer utan tvekan att tas upp igen nästa vecka vid det månatliga mötet för de 27 jordbruks- och fiskeministrarna i EU. 

EU-kommissionen har redan sagt att den anser att det inte finns någon orättvis konkurrens och att Ukraina följer reglerna.