Nederländerna måste redan följa strängare EU miljöbestämmelser

Nederländerna måste på order av EU-kommissionen redan i år minska spridningen av gödsel och utse större delar av ytvattnet som nitratförorenat.

I slutet av förra året hade LNV-minister Piet Adema informerat representanthuset om att han skulle betrakta 2023 som ett övergångsår, men Nederländerna har blivit tillrättavisad av Bryssel och måste följa EU-reglerna.

Det handlar om konsekvenserna av två separata miljöfrågor: den nya europeiska gröna avtalen och livsmedelsstrategin från jord till bord, i kombination med skärpningen av ramdirektivet för vattenkvalitet. Den nya CAP-jordbrukspolitiken antogs först i slutet av förra året, så att bönder i Nederländerna fick vänta länge för att se vad som är tillåtet eller inte. 

Dessutom hade Bryssel redan förra året informerat Nederländerna om att det inte längre var tillåtet att använda sig av undantagssystemet (undantaget) för nitratskatt (läs: vattenförorening genom spridning av gödsel på ängar). Till exempel får de inte längre gödsla längs kanterna på diken och vattendrag.

Nederländerna måste minska nitratföroreningarna redan i år, och inte bara från nästa år. Detta är främst en signal om att förbättrad vattenkvalitet bör prioriteras mer i Nederländerna. Enligt Bryssel har Nederländerna tolkat reglerna för flexibelt. Adema talar om ett "bedömningsfel".

Beteckningen avser främst ängar och vatten i vattennämnderna i Noord-Hollands Noorderkwartier, Delfland och Brabantse Delta. Det betyder att 42 procent av den holländska jordbruksarealen har utsetts till förorenad yta.

Minister Adema hade bett expertkommittén på gödsellagen (CDM) om råd om denna beteckning. Han väljer beteckning på vattennämndsnivå eftersom det i dagsläget ännu inte går att avgränsa vattenförekomster i mindre skala.