Nytt utbrott av svinpest i Balkanländerna; tiotusentals dödade

Balkanländerna ber EU-kommissionen om ekonomisk kompensation för det växande utbrottet av svinpest, som har lett till att tiotusentals smågrisar och grisar slaktas i regionen. Sjukdomen har spridit sig snabbt på Balkan de senaste dagarna och har betydande ekonomiska konsekvenser.

Utbrottet är på sin topp, enligt senaste nyhetsrapporter från regionen, och leder till storskaliga saneringsinsatser för att förhindra ytterligare spridning. Bulgarien, Rumänien, Serbien och Kroatien är några av de hårdast drabbade länderna. I slutet av förra veckan höll dessa länder akuta samråd. I Bulgarien har omkring 60 000 grisar slagits ut till följd av utbrottet. 

Situationen är alarmerande, enligt EU-kommissionen, eftersom sjukdomen kan spridas vidare till andra EU-länder om inte beslutsamma åtgärder vidtas. EU-kommissionär Stella Kyriakides (hälsa och livsmedelssäkerhet) säger att ekonomiskt stöd kan ges för att hjälpa drabbade länder att hantera krisen.

Situationen har också lett till spänningar mellan Balkanländerna och andra EU-medlemsländer, eftersom det finns oro för den potentiella spridningen av sjukdomen. Euronews rapporterar att vissa EU-länder är oroliga för att drabbade Balkanländer inte gör tillräckligt för att begränsa utbrottet. Enligt Reuters finns det nu även rapporter från andra europeiska länder som Polen och Tjeckien, där nya fall av svinpest också har upptäckts. 

Begäran om ekonomisk kompensation kommer vid en tidpunkt då jordbrukssektorn redan har drabbats hårt av den globala pandemin. Utbrottet av svinpest har gjort det svårare för bönder att hålla igång sina företag och har lett till enorma förluster inom boskapsuppfödningen, särskilt i Polen, Rumänien. Bulgarien och Balkanländerna.

Utöver de ekonomiska konsekvenserna utgör svinpestutbrottet även ett hot mot livsmedelsförsörjningen i regionen. Med tiotusentals grisar som slaktas kan detta leda till brist på griskött och högre priser för konsumenterna.