Spanien och Portugal ber om extra stöd för torka på landsbygden

Spaniens och Portugals jordbruksministrar har bett EU-kommissionen om ytterligare ekonomiskt stöd till jordbrukare som drabbats av den ihållande torkan. Stora delar av landsbygden i norra Spanien och Portugal har nästan "torkats ut" i månader, och jordbrukets avkastning fortsätter att minska.

EU:s jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski sa att han redan har träffat sina sydeuropeiska kollegor vid sidan av ett informellt möte i Strasbourg. Wojciechowski pratade med Luis Planas och hans portugisiska motsvarighet, Maria do Céu Antunes, om effekterna av den ovanliga vintertorkan. Vi tittar på vilka medel som kan mobiliseras för att kompensera skadorna på jordbruket och för att stödja sektorn. 

Spanien och Portugal vill diskutera denna fråga vid nästa veckas ministermöte i Bryssel. För två veckor sedan tillkännagav den portugisiska regeringen restriktioner för användningen av vatten från reservoarer för elproduktion. Det finns också restriktioner för användningen av vatten inom jordbruket på grund av torkan som drabbar Portugals fastland.

Beslutet baserades delvis på förutsägelser om att det finns en "80% chans" att 2022 kommer att bli ett exceptionellt torrt år. 

dDen spanska regeringen kommer att vidta "nödvändiga åtgärder" om det inte regnar nästa vecka. Det finns till och med farhågor för "restriktioner" på medellång sikt. Möjliga åtgärder kommer att följa efter nästa möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske. 

Torkan påverkar inte Spanien lika mycket. Regionerna Andalusien, Extremadura, Castilla-La Mancha, olika zoner i Murcia, Lleida och Girona var särskilt drabbade.