Två danska bönder kommer aldrig att få hålla djur igen

Två danska fjäderfäuppfödare har dömts till böter och ett strängt fängelsestraff för djurmisshandel, och förbjuds att arbeta med djur resten av livet. Det handlar om bröder från Mellanjylland som har befunnits skyldiga till att ha klippt av vingarna på ankor och matat stympade djur till rovdjur.

Den fällande domen följde på en långvarig utredning om praxis på brödernas gård. Domstolen fann att de medvetet och upprepade gånger brutit mot djurskyddslagarna. En av de mest chockerande incidenterna var att klippa vingarna på ankor som sedan matades till rovdjur.

Det är inte första gången som bröderna hamnar i trubbel med lagen för djurmisshandel. I tidigare fall har de även anklagats för djurplågeri, vilket lett till fällande domar och böter. Den här gången införde domaren också ett förbud mot att någonsin arbeta med djur igen.

Fallet har väckt upprördhet i Danmark. Djurskyddsgrupper har välkomnat övertygelsen som en viktig signal om att övergrepp inom boskapsindustrin inte kommer att tolereras. I dansk politik har man nyligen nått bred enighet om en förlängning och skärpning av den danska djurskyddslagen. 

Det här fallet understryker vikten av strängare regler och efterlevnad för att bekämpa övergrepp och skydda djur från grymhet. Domen mot danska fjäderfäuppfödare markerar en viktig seger för djurrättsaktivister och understryker växande oro för djurens välbefinnande inom jordbrukssektorn.

Bröderna har meddelat att de kommer att överklaga domen. Deras advokater hävdar att domarna är för hårda och att det inte finns tillräckliga bevis för att stödja anklagelserna. Men trots sina protester har de förlorat alla sina rättigheter att arbeta med djur.

Att bröderna från Viborg nekades rätten att någonsin ha med djur att göra är historiskt, men om ett överklagande kommer in får det en suspensiv verkan. Det innebär att eventuella konsekvenser av ett beslut inte träder i kraft förrän Högsta domstolen har dömt, vilket kan ta lång tid.