Ukrainsk spannmål kan också fraktas från holländska hamnar med en subvention på EU

Den europeiska jordbrukskommissionären Janusz Wojciechowski anser att ukrainsk spannmål vid behov även kan transporteras över EU-territorium via hamnar i Tyskland och Nederländerna. I så fall skulle EU få stå för de extra transportkostnaderna, för annars skulle spannmålen bli alldeles för dyr.

Hittills har sjöfarten främst skett från hamnar i Polen, Östersjöländerna, Bulgarien och Rumänien. Utbyggnad av "solidaritetsrutter" till mer avlägsna hamnar har blivit nödvändig efter att Ryssland avbröt avtalet för ukrainsk spannmålsexport över Svarta havet i juli. EU handelskommissionär Valdis Dombrovskis har bett Moskva att återuppliva det avtalet. 

Subventionering av ukrainska transportkostnader är en av varianterna som diskuteras denna vecka i Europaparlamentets jordbruksutskott. Källor säger att Europeiska kommissionen ännu inte har en extra budget och inget tydligt sätt att hjälpa till att finansiera de extra transportkostnaderna

Jordbrukskommissionär Wojciechowski kommer att rapportera om det senaste läget på torsdag, nu när det tillfälliga ukrainska "exportförbudet" till de fem EU-grannländerna löper ut den 15 september. Under de senaste månaderna har upphävandet av importtullar till EU-länder lett till att många ukrainska jordbruksprodukter hamnat i dessa fem grannländer, vilket stör de lokala marknaderna där.

Dessa fem länder har bett Bryssel att förlänga förbudet åtminstone till slutet av detta år. Kommissionsledamot Wojciechowski håller faktiskt med om det, men de andra EU-kommissionärerna och EU-länderna tycker att detta är en för stor åtgärd mot Ukraina.

Polen har varnat för att om EU inte ger grönt ljus för att förlänga restriktionerna kommer Warszawa att införa dem ensidigt vid behov.Polska bönder skulle vara beredda att blockera gränsövergångar igen. "Polen kommer säkerligen att göra det, Ungern kommer säkert att göra det", sa den polske ministern för jordbruk, natur och livsmedelskvalitet Robert Telus i går.

Frågan om ukrainsk spannmålsimport hotar alltså att leda till ytterligare en diplomatisk tvist mellan Polen och Ukraina mitt under den redan upphettade polska valkampanjen. Framtiden för den polska jordbrukssektorn och relationen med Ukraina spelar en stor roll i detta. Kiyv vill bli medlem i EU så snart som möjligt.

Bara förra veckan publicerade den polska jordbruksfederationen en rapport om framtiden och den nödvändiga moderniseringen av det polska jordbruket. Man varnar bland annat för att Polen inte kommer att kunna konkurrera med sina ukrainska grannar om några år.