Welles-nietes om konsekvenserna av jord-till-bord fortsätter

Récolte de l'orge - moissoneuse batteuse

Europeiska GFC-forskare som rapporterade till EU om strategin från jord till bord förra året har publicerat en ny vetenskaplig artikel. I den svarar de på påståenden och slutsatser i andra nya studier, bland annat av United States Department of Agriculture (USDA) och WUR-Research.

Ett antal författare till GFC-rapporten jämför alla dessa studier (Kiel, USDA, JRC, WUR) med varandra, inklusive sina egna. Detta är en separat artikel, inte en andra GFC-studie beställd av EU. Det är dock en publikation delvis skriven av samma forskare.

I sin publikation kommenterar de hur de tidigare studierna har rapporterats i nyheterna och menar att påståendena om negativa konsekvenser (för jordbrukets inkomster – red.) inte går att belägga.

De modeller som används i alla studier har sina begränsningar, enligt JRC:s publicister. De kan inte bedöma den fulla effekten av de nya miljö- och livsmedelsstrategierna och förutsäga framtiden.

Den egenutvecklade JRC-modellen sägs endast fånga förändringar på tre miljömått för jordbrukssektorn: växthusgaser, kväveöverskott och ammoniakutsläpp. Fördelarna med dessa minskningar sträcker sig dock till samhället som helhet. Till exempel leder minskade ammoniakutsläpp också till mindre partiklar i atmosfären, vilket i sin tur leder till färre förtida dödsfall. Det kan leda till cirka 16 000 färre förtida dödsfall.

Forskare från Wageningen University & Research (WUR) fick nyligen i uppdrag av CropLife Europe och CropLife International att beräkna vilka konsekvenserna kan bli för skördarna om mindre eller inga kemiska bekämpningsmedel tillåts användas.

Dessa studier tittar för övrigt bara på produktion, inte inkomster. Därför går det inte att dra några slutsatser om inkomsterna, enligt föredragandena.

Även om WUR-forskarna erkänner att de möjliga fördelarna inom områden som klimat, hälsa och biologisk mångfald inte har tagits med, är det just detta som hela F2F-strategin fokuserar på, konstaterade en annan WUR-forskare, Jeroen Candel, förra helgen. Dessutom, enligt Candel, är livsmedelsförsörjningen inte i fara, har han tidigare kritiserat sina WUR-kollegor.

Klimatkommissionär Frans Timmermans sa det till representanthuset förra året strategin från jord till bord spänner över hela näringskedjan. Tittar man bara på ett antal mål på produktionssidan får man per definition en snedvriden bild. 

Så jag hoppas också att vi kan diskutera detta lite oftare; att vi inte bara pratar om kostnaderna för övergången, utan också ser på de enorma kostnaderna för att inte övergå. Att vi inte fortsätter att säga till folk att om vi inte gör någonting så kommer allt att förbli som det är nu. Det är bara inte sant'.