Wojciechowski: Ukrainsk export leder till marknadsstörningar i grannländerna

Europeiska unionen bör se över sitt frihandelsavtal med Ukraina och vid behov återinföra importtullar på vissa jordbruksprodukter, sa jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski i en debatt med den polska senaten på onsdagen. Enligt honom leder det tillfälliga undantaget till marknadssnedvridningar för ett antal produkter i flera EU-grannländer.

Wojciechowski nämnde majs, raps och fjäderfä som exempel. Han sa att inte bara Polen utan även Rumänien och Bulgarien har sett en "problematisk" ökning av importen av solrosolja från Ukraina.

En kommissionsrapport fann att EU har sett en "betydande ökning av importen av ... fjäderfä, ägg, mjölkpulver, smör, socker, stärkelse, kli och vissa spannmål". 

Den polska kommissionärens kommentarer står i direkt motsägelse till den officiella EU-positionen att samarbeta fullt ut med obegränsad livsmedelsexport från Ukraina. Sedan ryska trupper invaderade landet i februari har exporten vacklat. De senaste månaderna har endast begränsad export varit möjlig via den traditionella exportvägen till Svarta havet. 

Bryssel öppnade därför en alternativ landväg till EU via de så kallade solidaritetsvägarna och upphävde alla importtullar på ukrainska varor under ett år. Det avtalet löper ut nästa sommar, men EU-kommissionen överväger att förlänga det till slutet av 2024. 

På grund av EU-stödet för export via EU-korridorer hamnar många produkter i stora mängder först i Polen. Polska spannmålshandlare har klagat på orättvis konkurrens i flera månader. Franska fjäderfäuppfödare har också klagat till EU över de enorma mängder ukrainskt fjäderfä som nu dyker upp på den franska marknaden.

"Jag känner till böndernas oro och jag ser problemet," sa Wojciechowski. "Importen av vissa jordbruksprodukter har verkligen ökat flera gånger efter att handeln med Ukraina inletts. Det kommer helt enkelt in för mycket varor.”

Wojciechowski sa att ett beslut om huruvida tullar på livsmedelsprodukter ska införas "kommer att bero på många kommissionärer ... men min uppfattning är att det finns ett problem. Där denna export tydligt har ökat kommer jag att tala för att införa importrestriktioner.”