EU energi: snabbt mindre gas, olja och kol och mer från sol, vind och bio

Energiministrarna i EU-länderna anser att EU borde sluta använda gas, olja och kol tidigare och snabbare byta till energi från solpaneler och vindkraftverk. Energiministrarna håller med om Green Deal-paketet Fitfor55 från klimatkommissionär Frans Timmermans. 

Sedan den ryska invasionen av Ukraina har bytet till förnybar energi blivit ännu mer akut, eftersom EU vill bli mindre beroende av fossil energi från Ryssland. Timmermans sa att mindre beroende av fossila bränslen inte bara är en klimatfråga, utan har nu också blivit ett geopolitiskt EU egenintresse på grund av den ryska framfarten i Ukraina.

Den europeiska energiförbrukningen måste minskas med cirka 36% under de kommande tio åren, fler väderkvarnar måste byggas snabbare och fler och (flytande) naturgas måste köpas in i andra länder (Qatar, Israel, USA).

Energiministrarna är också överens om att den nya energipolitiken inte längre ska vara "ieder för sig själv", utan framför allt ska bli "gemensam upphandling".

EU-ministrarna anser att cirka 40 procent av energin bör komma från förnybara källor till 2030, istället för de 32 procent som för närvarande förutses. Även jordbrukets produktion av biogas sätts upp på agendan igen.

Enligt EU-kommissionen bör storkonsumenter, som kemi- och livsmedelsindustrin, byta till vätgas så snart som möjligt. 

Kapaciteten för produktion av väte, biometan och solenergi måste ökas snabbt. EU-kommissionär Kadri Simson (Energi) uppmanade återigen energiministrarna att förenkla och påskynda förfarandena för tillstånd. Stora och snabba investeringar behövs i EU i ny och konvertibel energiinfrastruktur.