EU arbetar med ett bidrag till ren jord; böter för föroreningar

EU-kommissionen anser att marken i EU-länderna är för förorenad, inklusive jordbruksmark. Ungefär sextio procent är inte tillräckligt ren och frisk. Detta måste minskas inom cirka 25 år, även av lantbrukare.

Men både den nederländska LNV-ministern Piet Adema och många av hans EU-kollegor kritiserades fortfarande hårt i Bryssel på måndagen. De fruktar alla typer av nya förpliktelser.

Vid sitt månatliga jordbruksråd EU gjorde många ministrar det klart att markförhållandena i deras EU-länder är för olika för att kunna utarbeta en enda metod. De pekade på exempel som lerjordar i kustländer eller de polynesiska och karibiska klippöarna i europeiska utomeuropeiska territorier.

Andra platsförvaltare och landskapsorganisationer driver däremot på för bindande avtal, inklusive böter för markförorenare.

Som svar på kommentarer från parlamentariska fraktioner hade Adema tidigare sagt "att vi måste möta markens behov." Det betyder att vi måste ge näring till och vårda jorden i stället för att mata och ta hand om grödan.'

Efter mötet förnekade han att han förespråkade mer ekologiskt jordbruk och mindre kemikalier inom jordbruk och trädgård. "Jag känner inte en bonde som inte har ett öga för frisk jord, speciellt i kombination med en hälsosam gröda."

Adema betonade vikten av ren och hälsosam jord. "Det ger fler skördar, du behöver mindre gödningsmedel eller insatsmedel, och det leder också till mindre markföroreningar och mindre urlakning av insatsvaror."

Med en lätt version av ett direktiv vill Bryssel börja med obligatoriska halvårsvisa markundersökningar, som kulminerar i ett system med markregistrering och ren markdeklaration. Detta kan sedan kombineras med europeiska subventioner till markägare och jordbruksanvändare. Denna ren jord-filosofi är en del av Green Deal och från jord till bord som presenterades redan 2020.

Miljökommissionär Virginius Sinkevicius påpekade att den nuvarande nedgången i markförhållandena också orsakar betydande skador och ekonomiska förluster, särskilt inom jordbruket. Han säger att EU planerar att använda satellittekniker för att övervaka markförhållandena.

Enligt honom finns det redan mer än 3 miljoner kända kontaminerade fläckar i EU, medan de senaste åren inte ens alla EU-länder har gjort intensiva mätningar och fört register.