EU-länder vill ha snabba åtgärder mot PFAS-rester i livsmedel

Nederländerna och Danmark och flera andra EU-länder uppmanar EU att införa strängare standarder mot PFAS-rester i livsmedel. Det är tydligt att Europeiska unionen måste vidta åtgärder, gjorde de klart på tisdagen vid LNV:s månatliga ministermöte i Luxemburg. 

Tyskland, Danmark, Nederländerna, Norge och Sverige rapporterade officiellt till Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) för två år sedan att de vill ha ett förbud mot "eviga kemikalier" som PFAS...

Danmark ska nu införa ett eget förbud, efter att rester av de icke-nedbrytbara kemikalierna hittades i danska ägg förra året, troligen orsakade av kontaminerat kycklingfoder. 

PFAS-föroreningar har varit stora nyheter i Danmark i månader efter att den nationella ombudsmannen i början av detta år rapporterade att myndigheterna knappt gjort något åt de ökande föroreningarna på flera år. Enligt JO kan dessa myndigheter hållas gemensamt ansvariga för hälsoriskerna. 

Ytterligare forskning har visat att PFAS även ackumuleras i gräs och boskap. Som svar avbröt danska naturreservatsförvaltare och försvarsministeriet förra veckan hyreskontrakt med dussintals boskapsuppfödare, av rädsla att de skulle ställas till svars.

Detta får stora konsekvenser för de berörda boskapsuppfödarna, eftersom de för närvarande inte har tillgång till dessa marker för att beta sin boskap. Det handlar redan om tusentals hektar.

"Vi tar inga chanser när det kommer till eventuell PFAS-kontamination av vår mat. Därför stoppar vi nu tillfälligt boskapsbete i en rad nationella naturområden. Det kommer vi att göra tills vi vet mer om hur mycket av den specifika gedeieden som faktiskt är förorenad, sa miljöminister Magnus Heunicke. Naturverket utreder nu tillsammans med berörda myndigheter vad som ska göras med gedeieden.

Det danska förbudet gäller inte bara jordbruks- och livsmedelsindustrin utan även bearbetning av PFAS-kemikalier i förpackningar och barnleksaker. PFAS-ämnen kan användas i många produkter och används bland annat för att impregnera regnkläder så att det blir vattenavvisande.

I Nederländerna har frågan om kemiföretaget 3M i Zwijndrecht pågått i flera år, med allt större indikationer på att föroreningar hamnar i marken och möjligen även i dricksvattnet. Det hotande grundvattenproblemet är redan på dagordningen i provinsrådet i Middelburg och Den Bosch.