vår dag 7 december 2022
Home EUC EU-länderna vill jaga varg igen för att skydda betande boskap

EU-länderna vill jaga varg igen för att skydda betande boskap

Europeiska miljökommissionären Virginius Sinkevicius anser att varg och jordbruk bör samexistera. Han tycker inte att jakten på varg ska öppnas igen. Enligt Sinkevicius bör tyngdpunkten läggas på skyddet av betande boskap genom att sätta upp staket och bygga sov- och stallar. 

Vargattacker på får, getter och nötkreatur över hela Europa har stadigt ökat i decennier. Mer än 17 000 vargar är för närvarande registrerade i Europa. Sinkevicius betonade i Bryssel på måndagen att habitatdirektivet EU inte behöver ändras för att begränsa vargpopulationen. 

EU-länderna har redan möjlighet att tillåta skjutning av problemvargar som ett undantag. Vissa EU-medlemsstater har redan använt sig av undantagsmöjligheten i EU-habitatdirektivet. I den där EU-varianten av Bernkonventionen ("rödlista") anses vargen vara ett av de mest skyddade djuren.

Österrike krävde en översyn av det föråldrade skyddsdirektivet för första gången på 30 år, och fick stöd från 16 EU-medlemsstater vid måndagens jordbruksråd i Bryssel. De efterlyste också enhetlig övervakning av vargar i hela Europa; nu gör varje land fortfarande det för sig själv. 

De bergiga och skogklädda EU-länderna bad EU-kommissionen att klassificera vargen i en lägre klass, precis som icke-EU-landet Schweiz. Miljökommissionär Vinkevicius påpekade att EU inte kan ändra Bernkonventionen, men det kan ändra sina egna genomförandebestämmelser. Och enligt honom gör de det redan nu möjligt att skjuta problemvargar. 

Men de sexton EU-länderna vill inte ha tillstånd att döda 'en' varg i efterhand, utan vill i förväg kunna kontrollera storleken på vargflockarna med hjälp av jakttillstånd. 

De bad också om mer ekonomiskt stöd för den redan befintliga skaderegleringen som endast ger standardersättning. Det finns också ett begränsat bidrag till byggande av staket och staket, men inte för permanent övervakning. Den framtida gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) stödjer sådana farhågor och finansierar 100 procent av investeringarna, enligt Bryssel.

populär

Holländsk rättegång vid domstolen på EU mot förbudet mot pulsfiske

Nederländerna går till EG-domstolen för att ifrågasätta pulsfiskförbudet. Enligt minister Schouten (LNV) finns det ...

Spanien ber Belgien igen om utlämning av den katalanska politiker

Den tidigare katalanska regionpresidenten Carles Puigdemont har rapporterat till det belgiska rättsväsendet i Bryssel. Den spanska högsta domstolen hade igen måndag ...

Labor & #8217; s andra man avgår också; förlust av måttliga anti-Brexiteers

I Storbritannien tillkännagav oväntat Tom Watson, biträdande partiledare för Labourpartiet att hans pensionering. Han står inte för val ...

Slovakien kommer att åtala förövarna för mordet på journalisten Kuciak

Nästan två år efter mordet på journalisten Jan Kuciak och hans förlovade anklagor, anklagade rättsväsende och polis i Slovakien ...

Utrikesministeriet uppmanar holländarna i Bagdad att lämna Irak så snabbt som möjligt

Den nuvarande "våldscykeln" i Irak måste avslutas innan situationen blir helt ur hand ....

Bara inuti

Akkoord in EU over beperkingen op import uit ontbossingsgebieden

De milieuministers van de 27 EU-lidstaten en de milieucommissie van het Europees Parlement hebben een politiek akkoord bereikt over beperkingen voor producten...

Nederländerna vill inte sänka vargarnas skyddade status

Nederländerna kommer inte att stödja förslag om att sänka vargens skyddade status till en kategori i den internationella Bernkonventionen...

Ny tysk handelsstrategi: CETA har nu också ratificerats med Kanada

Efter fem år av tvekan och debatt har den tyska förbundsdagen ratificerat det transatlantiska handelsavtalet Ceta med Kanada. Kritiker säger att avtalet skapar...

Europeiska länder på väg att expandera EU och Schengenregionen

EU-inrikesministrarna kommer nästa vecka att fatta beslut om antagandet av två eller tre nya EU-medlemsländer och om expansion...

Europeiska kommissionen inför de första reglerna för koldioxidjordbruk

Klimatkommissionär Frans Timmermans har presenterat de första EU-reglerna för att organisera en affärs- och intäktsmodell för koldioxidjordbruk. Med denna så kallade certifiering...