vår dag 7 december 2022
Home EUC EU: pengar från landsbygdsfonden även för biogas och ny energisats

EU: pengar från landsbygdsfonden även för biogas och ny energisats

EU-länderna är överens om att en del av hundratals miljarder för den europeiska energiomställningen kommer att behöva komma från landsbygdsfonden för den gemensamma jordbrukspolitiken. Med Repower-projektet värt runt 200 miljarder euro vill EU sluta vara beroende av rysk energi inom några år. 

Denna övergång syftar till betydande energibesparingar, byggandet av många fler sol- och vindkraftsparker, inköp från andra gas- och oljeländer och en omstart av biogasproduktion. Det senare avser främst ny jordbruksverksamhet.

EU-kommissionen och finansministrarna efterlyser bland annat 12.5% från den andra pelaren i CAP-fonden, till stort missnöje för Europaparlamentets jordbruksutskott. Den kommittén sammanträdde på måndagskvällen i Strasbourg i ett avbrutet möte och motsatte sig enhälligt den föreslagna Repower-finansieringen.

Ändå nådde finansministrarna en överenskommelse om hela Repower-finansieringen i Luxemburg på tisdagen. Det visade sig att de flesta EU-länder främst hade problem med det belopp på 20 miljarder euro som EU-kommissionen vill få från den accelererade försäljningen av ETS-rätter. Delvis på förslag av holländska FinMin Sigrid Kaag (D66) har man hittat ett annat tillvägagångssätt.

Men idén om att använda Europeiska innovationsfonden avvisas av Europaparlamentet, som föredrar att se de 20 miljarderna euro tas från det vanliga lagret av utsläppsrätter.

"Vi håller inte starkt med om att få det mesta av pengarna från innovationsfonden, eftersom vi behöver de pengarna för att stödja branschens övergång", säger den tyske parlamentsledamoten Peter Liese, chefsförhandlare för ETS-reformen. Han sa också att länder som Frankrike och Nederländerna stod på parlamentets sida.

Förra veckan presenterade parlamentets fyra största politiska grupper – mittenhögerpartiet European People's Party (EPP), vänstersocialisterna och demokraterna (S&D), liberala Renew Europe och De gröna – en gemensam ståndpunkt om finansieringen av Repower, inklusive de 12 .5% från Landsbygdsfonden. Detta banar nu vägen för trepartsförhandlingar mellan kommissionen, ministrarna och Europaparlamentet.

populär

Frankrike pysslar med framtiden för EU; inga arga bönder på gatan på ett tag

Frankrike kommer att inneha ordförandeskapet i Europeiska unionen under de kommande sex månaderna. Detta tillfälliga ordförandeskap kommer huvudsakligen att domineras av...

Fågelinfluensa: Franska sydvästra hörnet rensar fjäderfä i stor skala

I länderna i Europeiska unionen finns inga tecken på att fågelinfluensasituationen lättar. Friedrich...

Blockad containertransport; Ryssarna stoppar gödselexporten

Det ryska handels- och industriministeriet har rekommenderat landets gödselproducenter att tillfälligt stoppa exporten. Ett...

Tyska jordbruksministrar är oense om ytterligare odling av foder eller livsmedel

De tyska statsministrarna och jordbruksministern Cem Özdemir kom inte överens om odling på träda vid sin halvårsvisa AMK-konferens...

Amerikanska fält förorenade med PFAS från förorenat avloppsslam som gödningsmedel

I USA kan cirka 20 miljoner hektar odlingsmark ha förorenats av PFAS-förorenat avloppsslam som använts som gödningsmedel...

Bara inuti

Nederländerna vill inte sänka vargarnas skyddade status

Nederländerna kommer inte att stödja förslag om att sänka vargens skyddade status till en kategori i den internationella Bernkonventionen...

Ny tysk handelsstrategi: CETA har nu också ratificerats med Kanada

Efter fem år av tvekan och debatt har den tyska förbundsdagen ratificerat det transatlantiska handelsavtalet Ceta med Kanada. Kritiker säger att avtalet skapar...

Europeiska länder på väg att expandera EU och Schengenregionen

EU-inrikesministrarna kommer nästa vecka att fatta beslut om antagandet av två eller tre nya EU-medlemsländer och om expansion...

Europeiska kommissionen inför de första reglerna för koldioxidjordbruk

Klimatkommissionär Frans Timmermans har presenterat de första EU-reglerna för att organisera en affärs- och intäktsmodell för koldioxidjordbruk. Med denna så kallade certifiering...

EU reporter Huitema: inte mindre, utan olika växtskyddsmedel

Nästa år kommer MEP Jan Huitema (VVD) att vara en av sju "föredragande" som kommer att träffa EU-kommissionärerna och de 27 LNV-ministrarna...