Italienska bönder kommer snart också att kunna sälja el från solpaneler

Italienska bönder kan nu även sälja den egenproducerade elen från sina solpaneler till energibolag. Italiens jordbruksminister Stefano Patuanelli bekräftade detta för EU-kommissionär Wojciechowski under LNV-ministermötet förra veckan.

EU tillkännagav nyligen en ny energiplan som till stor del finansieras av frigivna bidrag från den stora återhämtningsfonden för corona. Detta ska bland annat göra det möjligt för bönder att sälja förnybar energi till europeiska elnät. 

Detta skulle kunna ge europeiska bönder som installerar solpaneler i stor skala en ny inkomstkälla. Det skulle också bidra till att minska efterfrågan på andra typer av energi, inklusive naturgas, i spåren av kriget mellan Ryssland och Ukraina. 

I mars undertecknade minister Patuanelli ett dekret som ger 1,5 miljarder euro till förnybar energi i åtta regioner i södra Italien. Före dekretet fick italienska bönder producera solenergi för eget bruk, men de fick inte mata tillbaka överskottsenergi till elnätet. 

Enligt Patuanellis personal kommer rätten att sälja solenergin att ingå i EU:s gemensamma jordbrukspolitik (EU), som kommer att diskuteras från juli och träder i kraft i januari 2023.