Tolv EU-länder motsätter sig att tillåta laboratoriekött


Tolv EU-länder anser att laboratoriekött tills vidare inte bör tillåtas på livsmedelsmarknaden. De menar att man först måste utreda vilka konsekvenser detta kan få, både för folkhälsan och för den nuvarande jordbruks- och livsmedelsproduktionen.

Hittills har Italien varit den mest uttalade motståndaren till att tillåta laboratoriekött. En italiensk lag har till och med antagits om detta, men den utreds för närvarande av EU för eventuella brott mot reglerna för den inre marknaden. 

De tolv länderna ger en slags förvarning om de möjliga konsekvenserna av konstgjort kött i ett dokument till jordbruksministrarna. "Denna praxis hotar primära jordbruksbaserade autentiska livsmedelsproduktionsmetoder," sade dokumentet.

Noten utarbetades av den österrikiska, franska och italienska delegationen och stöds av Tjeckien, Cypern, Grekland, Ungern, Luxemburg, Litauen, Malta, Rumänien och Slovakien. De tolv ländernas attityd kan orsaka en spricka i jordbruksrådet.

För närvarande säljs inget laboratoriekött i stormarknader i Europa. Detta är endast möjligt efter europeiskt godkännande av EFSA, i enlighet med gällande regler för upptagande av nya livsmedel, den så kallade Novel Food Regulation. Det har nyligen tillåtits i Singapore, USA och Israel; Detta förfarande pågår redan i Schweiz.

Inom EU är Nederländerna ledande inom produktion av cellbaserat kött, efter att den första laboratorietillverkade hamburgaren presenterades 2013. För tre år sedan delade Bryssel ut två miljoner euro till det holländska projektet "Feed for Meat".