Återlämnande av stora vilda djur på grund av europeiskt jaktförbud

På grund av jaktförbud, etablering av naturliga livsmiljöer och ett mer produktivt jordbruk återvänder stora däggdjur, som tidigare var på väg att dö ut, i stort antal till Europa. Även om flera djurarter har försvunnit, gör vissa stora däggdjur en anmärkningsvärd återkomst, skriver Vår värld i data.

Enligt forskaren Hannah Ritchie gör flera arter av stora djur i EU-länderna en spektakulär comeback. Till exempel skulle den europeiska bisonen, brunbjörnen och älgen återigen trivas i europeiska skogar. 

Den europeiska bisonen dog nästan ut på grund av förlust av livsmiljöer och jakt. Men några dussin av dem överlevde i fångenskap innan de släpptes ut i naturen igen av naturvårdare. Bison lever nu igen i de baltiska staterna, västra Ryssland och Ukraina. Totalt skulle det finnas minst 2 500 stycken vid liv i Europa. Det är minst 30 gånger fler än 1960.

Vår värld i data baserar sina data på tidigare forskning från Zoological Society of London, Birdlife International och Rewilding Europe. Dessa organisationer undersökte hur antalet däggdjur har förändrats sedan 1960. 18 arter undersöktes.

Framför allt har bäverpopulationen återhämtat sig avsevärt. I början av 1960-talet fanns det bara 2 400 bävrar; 330 000 idag. På femtio år har dessutom antalet brunbjörnar fördubblats, antalet älgar har tredubblats och det finns fem gånger så många kronhjortar. 

Forskarna nämner upphörandet av jakten, bevarandet av naturresurser och minskningen av arealen för jordbruksgrödor som de främsta orsakerna. Europeiska länder har använt mindre jordbruksmark under de senaste 50 åren, vilket gjort att naturen har vunnit mark.

Det är också viktigt att begränsa jakten på stora däggdjur, tycker Ritchie. Exempelvis sägs björnstammen i Sverige ha återhämtat sig främst efter att regeringen 1981 införde en jaktkvot på björn. Sverige kom också med ekonomiska incitament för att öka reproduktionen av järven. 

Säljakt är också förbjudet i hela Europa, med undantag för Island och Norge, som kan öka antalet med 900 procent på 50 år. Idag finns det mer än 165 000 sälar i Europa. År 1960 skulle det bara ha varit 16 500 av dem.