Australiska bönder motsätter sig mer EU jordbruksexport

Förnyade samtal mellan Europeiska unionen (EU) och Australien om ett frihandelsavtal misslyckades igen, efter att Australien förgäves försökt få fler eftergifter från EU.

Frihandelsavtalet skulle öppna upp den europeiska marknaden för australiensiska jordbruksprodukter, medan Australien i sin tur skulle få tillgång till den europeiska marknaden för industri- och tjänstesektorer.

Australiens handelsminister Don Farrell var fast besluten att träffa en överenskommelse som skulle gynna australiska bönder. Han ville ha fler eftergifter för att öka exporten av australiensiskt kött och mejeriprodukter till Europa. EU var dock ovillig att gå utöver det ursprungliga erbjudandet.

Det är inte första gången som förhandlingarna har avstannat. För några år sedan var australierna också missnöjda med EU-erbjudandet, vilket ledde till att det misslyckades. Den här gången hade australiensiska bönder uppmanat sin regering att bara gå med på ett gynnsamt handelsavtal. Bättre ingen affär än en dålig affär, sa de.

Medan EU och Australien fortfarande förhandlar undertecknade Nya Zeeland ett handelsavtal med EU förra veckan. Avtalet mellan EU och Nya Zeeland är av stor betydelse eftersom det kommer att underlätta ömsesidig handel och minska importtullarna. Detta har lett till oro bland australiensiska bönder eftersom det kan försvaga deras konkurrenskraft.

Med det nuvarande dödläget mellan EU och Australien och det framgångsrika handelsavtalet mellan EU och Nya Zeeland, kommer de kommande veckorna att vara avgörande för framtida handelsförbindelser mellan dessa länder. Det är tydligt att det fortfarande återstår mycket arbete för att nå en ömsesidigt fördelaktig överenskommelse.