EUs ordförande Ungern väntar också på en ny kommission

Ungern kommer att vara EU:s roterande president under de kommande sex månaderna. Beslut måste fattas under dessa sex månader om utnämningen av nya EU-kommissionärer och eventuellt omutnämning av kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Det måste också framgå vem som blir ny jordbrukskommissionär.

Under ledning av premiärminister Viktor Orbán tar Ungern över det presidentskapet mitt i mycket kontroverser och internationell uppmärksamhet. Orbán, känd för sina euroskeptiska och autokratiska tendenser, säger att han kommer att "göra EU bra igen."

Ungern har angett att man kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt jordbrukarnas betydelse i den europeiska jordbrukspolitiken. Jordbruksminister István Nagy betonade att EU-politiken borde vara mer fokuserad på jordbrukarnas behov och att Ungern kommer att sträva efter en politik som bättre stöder jordbrukssektorn. 

Den ungerska regeringen har redan lagt fram flera förslag som syftar till att förbättra villkoren för jordbrukare. Ett av dessa förslag är att öka direkta subventioner till jordbrukare, något som många medlemsstater håller med om. Genomförandet av sådana åtgärder kan dock stöta på motstånd från medlemsstater som förespråkar mer marknadsorienterade reformer.

Dessutom förväntas få drastiska EU-beslut inom jordbruksområdet under det kommande och ett halvt år, eftersom förberedelser redan görs för en ny gemensam jordbrukspolitik från 2026. Dessutom förväntas det att mindre snarare än mer EU-pengar kommer att finnas tillgängligt i flerårsbudgeten.

Utöver jordbrukspolitiken kommer det ungerska ordförandeskapet också att behöva ta itu med andra angelägna frågor som migration, energipolitik och stärkandet av rättsstatsprincipen inom EU. Ungern självt kommer att vara under ett förstoringsglas, särskilt inom rättsstatsområdet, eftersom landet självt regelbundet kritiseras för brott mot demokratiska normer och värderingar.

Kontroversen kring Orbáns inrikespolitik, som begränsningar av pressfrihet och oberoende rättsväsende, kastar en skugga över förväntningarna på det ungerska presidentskapet. 

Med tanke på att de 27 regeringscheferna först måste enas vid ett EU-toppmöte om sammansättningen av en ny kommission, att EU-parlamentet sedan måste godkänna detta och sedan nya politiska planer måste diskuteras och utarbetas, förväntas det inte att i de kommande sex månaderna kommer Ungern att kunna sätta vilken ny EU-policy som helst på rätt spår.