torsdag 30 mars 2023
Home EU EU-Revisionsrätten: förfarandena för jordbrukspengar fortfarande inte vattentäta

EU-Revisionsrätten: förfarandena för jordbrukspengar fortfarande inte vattentäta

Även om Europeiska unionen har regler för att förhindra intressekonflikter vid beviljande av subventioner, görs fortfarande för lite för att undvika riskabla situationer. Detta är slutsatsen av en utredning från Europeiska revisionsrätten (ECA) efter rapporter om bedrägerier och favorisering som involverar EU-pengar i vissa central- och östeuropeiska länder.  

I fyra EU-länder har revisorerna granskat betalningarna från sammanhållningsfonden och jordbrukssubventionerna, tillsammans de största utgifterna för EU. Forskarna säger att det finns lite offentligt tillgänglig information om omfattningen av intressekonflikter i hanteringen av EU-utgifter. 

Det finns heller ingen klarhet i omfattningen och omfattningen av den här typen av konflikter. Alla oegentligheter rapporteras inte till Bryssel, eller så upptäcks och korrigeras de på nationell nivå innan pengar begärs från kommissionen.

Enligt nuvarande EU-regler krävs iedereen som hanterar EU-bidrag (på EU och nationell nivå) för att undvika intressekonflikter. Om en intressekonflikt misstänks eller konstateras ska den berörda myndigheten se till att den berörda personen frånsäger sig dessa uppgifter.

Europeiska revisionsrätten säger att i många EU-länder är att underteckna så kallade "självdeklarationer" den vanligaste metoden för att undvika intressekonflikter. Det har redan visat sig att i många EU-länder vidtas åtgärder först efter att missbruk redan har skett. 

Forskarna fann vidare att i de fyra studerade länderna (Tyskland, Ungern, Malta och Rumänien) var självdeklarationer inte obligatoriska för ministrar som var involverade i beslut om EU-program och tilldelningen av EU-bidrag. 

Revisorerna konstaterar att EU-länderna lägger stor vikt vid att upptäcka intressekonflikter i den egna offentliga upphandlingen, men uppmärksammar inte svaga länkar i sina egna processer och rutiner tillräckligt. 

populär

EU fördömer turkiska framsteg mot kurder och stoppar vapenhjälp

De 28 EU-länderna levererar tillfälligt inte längre vapen till Turkiet utan avstår från att införa ett fullständigt vapenembargo. Har också ...

Macron nominerar företagsledare som den nya franska EU-kommissionären

Frankrikes president Emmanuel Macron har nominerat den 64-åriga verkställande direktören Thierry Breton från Atos-gruppen som kandidat till en post ...

Johnson vill inte ha en omröstning med Farage; SNP vill folkomröstning igen

Brexit-partiledaren Nigel Farage har erbjudit de brittiska konservativa en koalition i det kommande valet, men premiärminister Boris Johnson har under tiden ...

Mer stöd för hela EU-utskottet än för ordförande Von der Leyen

Europaparlamentet i Strasbourg godkände med oväntat stor majoritet den nya EU-kommissionen under ledning av kommissionens ordförande Ursula ...

Europaparlamentet protesterar mot anti-homosexuell politik i polska byar

Europaparlamentet har fördömt Polen för att ha upprättat dussintals gayfria områden. Med en bredt stödd resolution, ...

Bara inuti

Frankrike stoppar skyddet för irländsk kalvexport i Cherbourg

De franska myndigheterna har stängt de två mottagningscentrumen för unga kalvar i hamnen i Cherbourg tills vidare. Som ett resultat...

Ihållande torka hotar grödor i EU-länder

Torkan de senaste månaderna är den värsta på mer än ett sekel, enligt en ny rapport från EU-kommissionen,...

Ännu en EU-rapport om färre kemikalier i jordbruket

Europeiska kommissionen kommer snart att publicera ytterligare forskning om de möjliga konsekvenserna av att minska användningen av kemikalier i...

EU Jordbruksrådet kommer inte att blockera Mercosur-fördraget

Jordbruksministrarna i EU-länderna har indikerat att de inte kommer att blockera ratificeringen av handelsavtalet med de sydamerikanska Mercosur-länderna. Väl...

EU krisfond begränsad öppen för skada från Ukrainas stöd

Europeiska kommissionen har föreslagit ett begränsat öppnande av jordbrukskrisfonden på 450 miljoner euro för jordbrukare som drabbats av...