EU lämnar in klagomål mot Egypten angående importskatt på mejeriprodukter och ostar

Europeiska unionen har inlett ett klagomålsförfarande mot Egypten vid Världshandelsorganisationen (WTO). För några år sedan ställde det landet nya krav på import av jordbruks- och livsmedelsprodukter.

Inte bara införs importtullar utan alla typer av blanketter måste också fyllas i. Det gäller en rad varor som mjölk, mejeriprodukter, fruktjuicer och konfektyr, men även Gouda- och Edamostar.

Sedan 2016 har EU-exporten av sådana varor till Egypten minskat med 40%. Detta passar in i en rad egyptiska handelsåtgärder för att uppmuntra sin egen lokala produktion. 

EU:s klagomål är ett första steg i WTO:s tvistlösningsprocess. Om samråd inte leder till en lösning kan EU begära att WTO utdömer straffrättsliga sanktioner och böter.

Nyligen har ett egyptiskt företag inom området för Halal-certifiering blivit det enda organet som får bevilja den obligatoriska certifieringen av export. Certifieringstiden för halalcertifikatet har skjutits upp till den 28 februari. 

Nederländska ostexportörer kommer också att behöva ta itu med ytterligare importtullar på Edam och Gouda i enheter på upp till 10 kg. Detta kommer efter en egyptisk utredning som drog slutsatsen att holländska exportörer var skyldiga till dumpning. Även om Nederländerna inte håller med om dessa resultat, har tilläggsavgifterna nu blivit verklighet.