EU ännu inte ens om besiktningar för nytt körkort

Transportministrarna i de 27 EU-länderna och Europaparlamentets transportutskott är ännu inte överens om många aspekter med varandra och med EU-kommissionen om nya EU-körkortsregler. Som ett resultat av detta är det ännu inte fastställt om och hur ett europeiskt digitalt körkort ska införas, och om personer över 70 måste genomgå en läkarundersökning vid förnyelse av sitt körkort.

Tidigare förra veckan diskuterade både ministrarna och parlamentsutskottet kommissionens förslag som lades fram i mars. Det visade sig att EU-länderna vill behålla sina egna kriterier för förnyelse av körkort för seniorer, inklusive möjligheten (som i Nederländerna) att göra detta själv skriftligt via en internetapplikation. Riksdagsutskottet EP anser däremot att ett riktigt läkaruttalande är nödvändigt.

Det råder dock enighet mellan ministrarna och EU-parlamentet om att ett körkort ska gälla i 15 år, förutom för äldre. Det borde också finnas hårdare regler för unga som har haft körkort i mindre än två år. Otryggt körbeteende och alkohol bakom ratten straffas hårdare för dem.

Åldersgränsen för det 'stora' körkortet för lastbil sänks från 21 till 18 år, förutsatt att ungdomarna har klarat ett lämplighetsprov i förväg. Ministrarna och parlamentet svarar därmed på en brådskande begäran från transportsektorn som brottas med stor brist på förare.

Om max sju år kommer det även att finnas ett digitalt körkort, tillgängligt på smartphones, som även kan användas för åldersidentifiering. EU-länderna måste använda en EU-registreringsprocedure för detta. Men även fysiska körkort är fortfarande giltiga. Från 2033 blir det europeiska körkortet i form av bankkort obligatoriskt och pappersversionen försvinner.

Avsikten är att EU Council of Transport Ministers och EP Transport Committee ska komma överens i sina trilosamråd under de kommande månaderna om en gemensam ståndpunkt på båda önskelistorna, och att inkludera den i EU-kommissionens tidigare förslag.