EU isolerar Ryssland ytterligare med bojkott av gas- och oljeexport

EP plenarsession - Nyckeldebatt - De sociala och ekonomiska konsekvenserna för EU av det ryska kriget i Ukraina - förstärkning av EU:s förmåga att agera

Europeiska unionen har inlett en bojkott mot rysk oljeexport och förbjudit den största ryska Sberbanken från internationella betalningar. Planer pågår också för en fullständig bojkott av ryska gasinköp senare i år.

För att uppnå detta vill EU hämta gas från andra länder och uppmuntra företag och hushåll att använda mindre gas. Det ska vara gjort senast i slutet av detta år.

Enligt EG:s ordförande Ursula von der Leyen görs det mycket arbete för att hitta andra gas- och oljeleverantörer, över hela världen, men det är ännu inte helt klart. På grund av det sjätte sanktionspaketet mot Moskva kommer energiförsörjningen inom det europeiska jordbruket, gasuppvärmning i västländskt växthus och gödselproduktion att förbli osäker under lång tid framöver.

Von der Leyen och EU-kommissionärerna förespråkar också ökat ekonomiskt stöd för mottagandet av ukrainska flyktingar i Europa och för återuppbyggnaden av Ukraina efter kriget. Enligt von der Leyen kommer även dess egen EU-ekonomi att drabbas av de hårdare sanktionerna mot Ryssland. 

EU kommer också att införa personliga sanktioner mot ryska soldater inblandade i massakern och krigsförbrytelserna i staden Bucha. Tidigare hade förfaranden inletts vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag. EU kommer också att ta bort några ryska "propagandakanaler" från europeiska kabelnät och mediastrukturer.

President Putin hotar nu mot sanktioner. Han påpekar för EU och även USA att han överväger att stoppa exporten av vissa ryska produkter och råvaror. Förra veckan stoppade han all gasleverans till Polen och Bulgarien.

Sedan krigets början i Ukraina den 24 februari har länder från EU redan köpt 47 miljarder euro olja och gas från Ryssland. Putin betalar för sitt krig mot Ukraina.