EU-medborgare ber politiker och bönder att vidta mer åtgärder mot matsvinn

En panel med mer än 150 europeiska medborgare tycker att EU-länderna borde göra mycket mer mot matsvinn. Vissa av deras rekommendationer gäller även för den europeiska jordbruks- och livsmedelsindustrin. I EU förloras 57 miljoner ton mat årligen. 

EU-kommissionen kommer att presentera rättsligt bindande mål för att minska matsvinnet i juni. Redan 2015 åtog sig EU-medlemsstaterna att halvera matsvinnet till 2030, men det har hittills inte blivit så mycket av det.

Medborgarpanelen om matsvinn samlade 150 personer från alla EU-medlemsstater i Bryssel i mitten av februari för att ta fram planer för EU-länderna att minska de 57 miljoner ton matsvinn som genereras varje år i unionen.

Medan varje EU-medborgare slösar bort cirka 127 kg mat årligen, finns det cirka 36 miljoner människor världen över som inte har råd med en anständig måltid varannan dag.

Mer än hälften av matavfallet kommer från hushållen, men även primärproducenter och återförsäljare gör en viktig insats. Medborgarpanelens första rekommendation var "Ju närmare bonden, desto gladare konsument".

EU-medborgarpanelen uppmanade EU att uppmuntra livsmedelstillverkare och detaljhandelskedjor att köpa sina varor från närmaste producent. Detta skulle minska behovet för återförsäljare att överbeställa eftersom produkterna kan fyllas på snabbare från nära håll. 

Bruket att slänga "ful" eller "felformad" mat bör också bli ett fokus eftersom återförsäljarnas defensivitet uppmuntrar matsvinn. Detta togs också upp i rekommendationen "Utvidga definitionen av matsvinn". Där står det att även osördad mat ska ses som matsvinn.

Dessutom måste bönderna kunna marknadsföra "mindre än perfekta, men fortfarande ätbara produkter". Dessutom bör varje land uppmuntra sina bönder att placera skyltar längs sina åkrar som säger att deras oskördade mat kan tas av förbipasserande och medborgare.

Panelen föreslog också att ekonomiskt stödja föreningar som matbanker, som hjälper lokala bönder att hantera matsvinn.