EU inleder rättegång mot Tyskland för att undvika livsmiljödirektivet

Europeiska kommissionen har väckt Tyskland vid EG-domstolen för otillräcklig biologisk mångfald. Efter år av varningar och uppmaningar har Tyskland nu anklagats för otillräcklig efterlevnad av direktivet om flora och fauna - livsmiljöer (FFH-direktivet).

Efter den första tidsfristen för mer än tio år sedan har Tyskland fortfarande inte effektivt utsett ett stort antal bieden till skyddade områden, enligt Bryssel. Därför uppmanas Tyskland att slutgiltigt slutföra de nödvändiga åtgärderna från EU-livsmiljödirektivet.

Med Green Deal och EU-strategin för biologisk mångfald vill Europeiska kommissionen skydda och återställa biologisk mångfald i Europa. Konkret handlar riktlinjen om beteckningen av speciella skyddade områden och namngivningen av konkreta mål.

Förra veckan nådde det tyska regeringen CDU och SPD en kompromiss om en insekts- och djurskyddslag som också innehåller vissa miljöåtgärder. Men CDU: s jordbruksminister Julia Klöckner har reserverat sig mot många miljöelement.

De flesta tyska delstater är också emot alltför många begränsningar för förvaltningen av tyska jordbrukare och boskapsuppfödare. Det är därför oklart om Tyskland kommer att agera mot överträdelser av EU-livsmiljödirektivet före det kommande parlamentsvalet i slutet av detta år.

I vissa fall har tidsfristen för att genomföra livsmiljödirektivet redan gått mer än tio år. Efter 2015 fördes omfattande diskussioner med de tyska myndigheterna. År 2019 bekräftade Europeiska kommissionen sina krav. Hittills har Tyskland "fortfarande inte utsett ett betydande antal gebieden till särskilda bevarandeområden", enligt pressmeddelandet EU.

Federal Department of the Environment sade att mer information om EU-proceduren kommer att släppas under de kommande veckorna eller månaderna. Berlin kommer sedan att undersöka och hantera de federala stater som ansvarar för den stora majoriteten av FFH-gebieden.

Bryssel säger att Tyskland inte har några mätbara mål för alla 4 606 FFH-bleTP9Tn av gemenskapsvikt i Tyskland. Berlin påpekar att EU-åtgärderna har införts i FFH-Gebieden i den ekonomiska zonen (EEZ) i Nordsjön och Östersjön, som den federala regeringen ansvarar för.