Europaparlamentet vill ha mer isolering i byggnader mot energiavfall

EU-parlamentet vill att fler byggnader i EU ska rustas upp och göras energieffektiva. Åtgärder ska vidtas för att renovera byggnader och göra dem hållbara. På så sätt vill EU-parlamentet hjälpa till att bekämpa den globala uppvärmningen och även förbättra luftkvaliteten i byggnader.

Byggnader står för cirka 40 procent av energiförbrukningen i EU. Ledamöterna anser att det är mycket viktigt att uppmuntra hållbar renovering av byggnader. De vill också ha ekonomiskt stöd bieden för större energieffektivitet och besparingar.

Europaparlamentet vill också uppmuntra användningen av hållbara, innovativa och giftfria byggmaterial. Det kommer också att finnas speciella etiketter där man kan se om så kallade 'återvunna material' används. På så sätt kan till exempel träbaserade material spela en roll för att ersätta fossila alternativ.

För närvarande är 35 procent av alla byggnader i EU över 50 år gamla och mycket energiineffektiva. Dessutom är det bara cirka en procent som renoveras varje år. Renovering av befintliga byggnader kan bidra till att avsevärt minska den totala energiförbrukningen för EU. Det bidrar med upp till sex procent för att minska energiutsläppen och minst fem procent för att minska CO2-utsläppen.