vår dag 8 februari 2023
Home EU Europeiska länder på väg att expandera EU och Schengenregionen

Europeiska länder på väg att expandera EU och Schengenregionen

EU-inrikesministrarna kommer nästa vecka att fatta beslut om upptagandet av två eller tre nya EU-medlemsländer och om utvidgningen av Schengenområdet. Tidigare har bland annat Frankrike och Nederländerna motsatt sig utbyggnaden av EU.

Dessa två länder ansåg att den nuvarande unionen först borde omorganisera och modernisera sig innan de släpper in nykomlingar. Det är oklart om det ryska kriget mot Ukraina har förändrat hur människor tänker kring detta. 

Europaparlamentet anser att inte bara Moldavien och Ukraina bör bli kandidatmedlemmar utan även Bosnien och Hercegovina. Europolitikerna tycker att antagningskriterierna bör ändras: förhandlingarna måste vara klara inom sex år och interimistiska straffrättsliga påföljder måste också vara möjliga.

Parlamentsledamöterna ser utvidgningspolitiken som den starkaste geopolitiska tillgången för EU, särskilt med tanke på det växande hotet från Ryssland. Länder som vill gå med kan redan anpassa sin utrikes- och säkerhetspolitik med EU:s. Vissa gör också.

Ledamöterna är dock kritiska mot Serbien, som inte deltar i EU-sanktionerna mot Ryssland. Enligt MEP Tineke Strik (GroenLinks) har den ryska aggressionen "med rätta" lett till en större önskan om EU-expansion. 

Nederländerna är fortfarande emot Bulgariens anslutning till det fria reseområdet inom Europa, Schengenområdet. Rumänien och Kroatien är dock redo att antas. Enligt Hollands premiärminister Mark Rutte uppfyller Bulgarien ännu inte villkoren för att tillåta bulgarer att resa genom EU-länderna utan passkontroll. 

Rutte kallade beslutet att släppa in Rumänien nu för "ett stort steg", efter att Nederländerna hade blockerat deras tillträde till Schengenavtalet i flera år. EU-kommissionen och Europaparlamentet anser att alla tre EU-länderna har anslutit sig till de överenskommelser som gjorts tidigare.

Den 8 december kommer frågan att diskuteras vid mötet mellan EU:s justitie- och inrikesministrar. Enhällighet krävs för omröstningar om både antagandet av nya Schengenländer och utvidgningen av EU.

populär

Oro om EU -politiker som röstar om sitt eget jordbruksstöd

Det har uppstått en tumult i Europaparlamentet om förslaget från den tyska politiker Maria Noichl (SPD) som tror att aktiva ...

Ruissen (SGP) vill ha mindre koldioxidskatt och fler nya kärnkraftverk

Europeiska regeringsledare efterlyser en EU-omfattande undersökning av orsakerna till de kraftigt höjda energipriserna. Flera sydeuropeiska EU -länder vill ...

FN:s sändebud varnar miljötoppmötet COP26 kan misslyckas

FN:s klimatchef Patricia Espinosa varnar för att världsklimatkonferensen COP26, nästa vecka i Glasgow, kan misslyckas. Konferensordföranden,...

Europolitiker och FinMin är fortfarande oense om europeiska budgetplaner

Europaparlamentets budgetutskott och EU-finansministrarna har inte haft...

Jan Huitema (VVD) ordförande EU liberaler genetisk bioteknik

Den holländska VVD-ledamoten Jan Huitema har utsetts av den liberala Renew-gruppen till ordförande för en arbetsgrupp för att formulera en...

Bara inuti

EU följer djurens välbefinnande och förbud mot långväga transporter

Trots protester från ett dussintal EU-länder, håller EU-kommissionären Stella Kyriakides fast vid sitt förslag att utvidga och modernisera den europeiska djurskyddspolitiken...

EU krisfond öppen för lurade bönder i länder som gränsar till Ukraina

Sex östeuropeiska EU-länder har återigen bett EU-kommissionen om stöd mot de marknadssnedvridningar som orsakas av ukrainsk jordbruksexport. Den löper ut...

Nederländerna stöder ännu inte EU-lagen mot luftföroreningar från boskapsuppfödning

Nederländerna är i princip positiva till det europeiska förslaget att begränsa miljöföroreningar från boskapsuppfödning. Nederländerna tror också att utsläppen...

Rester av glyfosat har inte bara upptäckts på landsbygden

Medicinsk forskning i irländska familjer har visat att en av fyra personer hade rester av herbiciden glyfosat i kroppen. De...

Bryssel hotar EU-länder med böter för slapp inställning till miljöföroreningar

Europeiska kommissionen hotar att ta sex EU-länder till den högsta EU-domstolen eftersom de inte gör tillräckligt åt mark- och luftföroreningar.