dag 10 december 2022
Home EU FN varnar för deflationen av länderna i sydöstra Europa

FN varnar för deflationen av länderna i sydöstra Europa

En studie av FN säger att länderna i sydöstra Europa står inför en dramatisk nedgång i befolkningen. Enligt FN-varningar beror detta främst på ungdomars avgång, vilket igen undergräver dessa lands förmåga att upprätthålla viktiga sociala tjänster.

Enligt de senaste FN-prognoserna är nio av de tio snabbast krympande länderna i världen i östra och sydöstra Europa, säger Allana Armitage, chef för FN: s befolkningsfond för Östeuropa och Centralasien, till Reuters.

FN uppskattar att Bulgarien kommer att förlora ungefär en fjärdedel av sin befolkning på cirka 30 år och att praktiskt taget alla länder i regionen kommer att krympa under de kommande decennierna.

Färre barn och hög utvandring gör att befolkningen i länderna i sydöstra Europa blir mindre och äldre, och i motsats till Västeuropa där mycket uppmärksamhet ägnas åt att locka invandring för att fylla luckan.
Mellan 1995 och 2035 kommer andelen människor över 65 år att fördubblas i de flesta länder och till och med tredubblas i vissa länder, vilket FN: s prognoser visar.

I länder som är utsatta för ett mindre antal människor i arbetsför ålder finns det oro för framtiden för sociala förmåner, särskilt för att upprätthålla pensioner.

populär

Europaparlamentet vill att allt ska stoppa Putins framfart och krig

Med mer än två miljoner flyktingar som flyr kriget i Ukraina till EU-länder, kommer dessa länder att behöva fortsätta visa sin solidaritet,...

Tyska bönder vill bygga reservgödsel innan skördeåret 2023

Det tyska bondeförbundet DBV har redan uppmanat de nationella och regionala jordbruksministrarna om en nationell reserv av gödselmedel för år 2023.

Europaparlamentets miljöutskott vill ha strängare kriterier i klimatlagen

Europaparlamentets miljöutskott har röstat med knapp majoritet om ett antal viktiga förslag som syftar till att säkerställa att...

Mer minimilön i EU-länder, även för fler inhyrd personal

Förhandlare från Europaparlamentet och EU-länderna har kommit överens om ett nytt europeiskt minimilönedirektiv. Det direktivet...

Europaparlamentet får inte offentliggöra rapporten om Frontex

Europaparlamentet kan granska en rapport om våldsamma handlingar från de europeiska gränsbevakningstjänsternas Frontex, men inte offentliggöra den. Det...

Bara inuti

Nederländerna hjälper till med EU-stöd för reparationer av elnät i Ukraina

Nederländerna kommer att stödja Ukraina under de kommande vintermånaderna med material för att reparera viktiga energiinstallationer. Detta är en försändelse från...

Wojciechowski: Ukrainsk export leder till marknadsstörningar i grannländerna

Europeiska unionen bör se över sitt frihandelsavtal med Ukraina och, om nödvändigt, återinföra importtullar på vissa jordbruksprodukter, sade jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski på onsdagen...

Överenskommelse i EU om restriktioner för import från avskogningsområdenieden

Miljöministrarna i de 27 EU-medlemsländerna och Europaparlamentets miljökommitté har nått en politisk överenskommelse om restriktioner för produkter...

Nederländerna vill inte sänka vargarnas skyddade status

Nederländerna kommer inte att stödja förslag om att sänka vargens skyddade status till en kategori i den internationella Bernkonventionen...

Ny tysk handelsstrategi: CETA har nu också ratificerats med Kanada

Efter fem år av tvekan och debatt har den tyska förbundsdagen ratificerat det transatlantiska handelsavtalet Ceta med Kanada. Kritiker säger att avtalet skapar...