FN varnar för deflationen av länderna i sydöstra Europa

Foto av George Kourounis på Unsplash

En studie av FN säger att länderna i sydöstra Europa står inför en dramatisk nedgång i befolkningen. Enligt FN-varningar beror detta främst på ungdomars avgång, vilket igen undergräver dessa lands förmåga att upprätthålla viktiga sociala tjänster.

Enligt de senaste FN-prognoserna är nio av de tio snabbast krympande länderna i världen i östra och sydöstra Europa, säger Allana Armitage, chef för FN: s befolkningsfond för Östeuropa och Centralasien, till Reuters.

FN uppskattar att Bulgarien kommer att förlora ungefär en fjärdedel av sin befolkning på cirka 30 år och att praktiskt taget alla länder i regionen kommer att krympa under de kommande decennierna.

Färre barn och hög utvandring gör att befolkningen i länderna i sydöstra Europa blir mindre och äldre, och i motsats till Västeuropa där mycket uppmärksamhet ägnas åt att locka invandring för att fylla luckan.
Mellan 1995 och 2035 kommer andelen människor över 65 år att fördubblas i de flesta länder och till och med tredubblas i vissa länder, vilket FN: s prognoser visar.

I länder som är utsatta för ett mindre antal människor i arbetsför ålder finns det oro för framtiden för sociala förmåner, särskilt för att upprätthålla pensioner.