Måndagen den 29 maj 2023
Home EU Böndernas förtroende i sju jordbruksländer EU minskade något

Böndernas förtroende i sju jordbruksländer EU minskade något

Böndernas förtroende för sju EU-jordbruksländer, inklusive Nederländerna, sjönk något förra året. Den europeiska undersökningen av jordbrukets paraplyorganisationer Copa-Cogeca noterar en kontinuerlig nedgång i det allmänna förtroendet sedan sista halvan av 2021. 

Resultaten per land ger en blandad bild av förtroende, främst relaterad till den ekonomiska situationen för jordbrukssektorerna i dessa länder (Nederländerna, Belgien, Frankrike, Italien, Tyskland, Ungern och Sverige). Förra året spelade en lång, torr sommar en viktig roll inom jordbruk, trädgårdsodling och åkrar i många EU-länder.

I Nederländerna har jordbrukarnas och trädgårdsodlarnas förtroende för sina verksamheter minskat något, medan förtroendeindexet för mjölkbönder och fjäderfäuppfödare har förbättrats.

Bland belgiska bönder i Flandern har förtroendeindexet stigit något eftersom de flesta sektorer har förblivit ekonomiskt stabila. Endast inom flamländsk trädgårdsodling rådde en negativ stämning på grund av kostnadsökningar och sjunkande konsumentförtroende.

För Frankrike anser mer än en fjärdedel av jordbrukarna att den nuvarande ekonomiska situationen för deras gårdar är dålig; en aktie som har fallit med 5% sedan mars 2022 då de ekonomiska utsikterna fortsätter att sjunka. 

Förtroendeindex för Tyskland försämrades markant i höstas på grund av krisen i Ukraina, höjda gödsel- och energipriser och höga räntor på lånat kapital. De tyska böndernas vilja att investera i hållbar (vind- och solenergi) ökar, liksom priserna på mjölk, nötkreatur och grisar. Bönderna i Ungern är mycket dystrare inom hela sektorn; även för de kommande två, tre åren.

Oron för stigande kostnader fortsätter att undergräva de italienska böndernas förtroende. De är också mer pessimistiska om nuvarande och framtida angelägenheter, med en horisont på 2 till 3 år). Slutligen sjönk svenska bönders förtroende stadigt fram till tredje kvartalet 2022, men stämningen börjar nu bli mer positiv och trygg i takt med att svenska bönders inkomster ökar.

populär

Mindre än hälften av holländarna kallar sig fortfarande "köttätare"

Holländarna äter mindre kött och mer vegetariskt än invånare i de flesta EU-länder. En färsk europeisk undersökning visar...

Strängare europeiska regler för långväga djurtransporter

Europaparlamentets undersökningskommitté för boskapstransporter har avsagt en fördömande dom över hur boskap transporteras genom EU-länder. Också...

Första fallet av fågelinfluensa i Slovenien; Massiva kycklingar slaktade i Tjeckien

I Tjeckien fick veterinärer slakta 80 000 infekterade kycklingar på en fjäderfäfarm 45 kilometer norr om Prag på tisdagen. Sedan slutet av förra...

EU-länder, ministrar och politiker är fortfarande oense om stödet till grisindustrin

Danska grisuppfödare motsätter sig uppmaningar till EU-kommissionen om marknadsintervention i grisindustrin. Danska grisbönder är rädda för att...

EU Jordbruk diskuterar konsekvenserna av Putins krig mot Ukraina

EU-parlamentets jordbruksutskott håller ett extra möte på måndag om konsekvenserna av det ryska kriget i Ukraina. Den...

Bara inuti

Twitter undviker EU uppförandekod; förebud om avgång?

Den sociala medieplattformen Twitter, som ägs av den amerikanske miljardären Elon Musk, lämnar EU:s frivilliga uppförandekod mot desinformation om...

Boskapsuppfödning även under strängare EU regler mot luftföroreningar

Europaparlamentets miljöutskott har ytterligare försvagat förslaget att få många fler djurgårdar under strängare RIE-utsläppsnormer. 

Tjat om uttalanden från Belgiens premiärminister mot naturrestaurering

Uttalanden från Belgiens premiärminister Alexander De Croo har väckt kontroverser i det belgiska politiska systemet eftersom den nationella premiärministern...

Timmermans uppmanar EU-politiker till förhandlingsbordet för jordbruket

EU klimatkommissionär Frans Timmermans har sagt till ledamöterna av parlamentet i jordbruksutskottet att han vill sitta ner med Nederländerna för att göra det mycket tydligt...

Jordbruks- och miljöklubbar vill ha verklig förändring i Mercosur

Ett paraply av dussintals europeiska och sydamerikanska jordbruksklubbar och miljö- och utvecklingsorganisationer uppmanar Europeiska kommissionen i ett gemensamt manifest ...