Böndernas förtroende i sju jordbruksländer EU minskade något

Böndernas förtroende för sju EU-jordbruksländer, inklusive Nederländerna, sjönk något förra året. Den europeiska undersökningen av jordbrukets paraplyorganisationer Copa-Cogeca noterar en kontinuerlig nedgång i det allmänna förtroendet sedan sista halvan av 2021. 

Resultaten per land ger en blandad bild av förtroende, främst relaterad till den ekonomiska situationen för jordbrukssektorerna i dessa länder (Nederländerna, Belgien, Frankrike, Italien, Tyskland, Ungern och Sverige). Förra året spelade en lång, torr sommar en viktig roll inom jordbruk, trädgårdsodling och åkrar i många EU-länder.

I Nederländerna har jordbrukarnas och trädgårdsodlarnas förtroende för sina verksamheter minskat något, medan förtroendeindexet för mjölkbönder och fjäderfäuppfödare har förbättrats.

Bland belgiska bönder i Flandern har förtroendeindexet stigit något eftersom de flesta sektorer har förblivit ekonomiskt stabila. Endast inom flamländsk trädgårdsodling rådde en negativ stämning på grund av kostnadsökningar och sjunkande konsumentförtroende.

För Frankrike anser mer än en fjärdedel av jordbrukarna att den nuvarande ekonomiska situationen för deras gårdar är dålig; en aktie som har fallit med 5% sedan mars 2022 då de ekonomiska utsikterna fortsätter att sjunka. 

Förtroendeindex för Tyskland försämrades markant i höstas på grund av krisen i Ukraina, höjda gödsel- och energipriser och höga räntor på lånat kapital. De tyska böndernas vilja att investera i hållbar (vind- och solenergi) ökar, liksom priserna på mjölk, nötkreatur och grisar. Bönderna i Ungern är mycket dystrare inom hela sektorn; även för de kommande två, tre åren.

Oron för stigande kostnader fortsätter att undergräva de italienska böndernas förtroende. De är också mer pessimistiska om nuvarande och framtida angelägenheter, med en horisont på 2 till 3 år). Slutligen sjönk svenska bönders förtroende stadigt fram till tredje kvartalet 2022, men stämningen börjar nu bli mer positiv och trygg i takt med att svenska bönders inkomster ökar.