Frankrike som EU-ordförande: särskilt mycket "rättvis handel" och ekologi

Europeisk hyllning till president Valery GISCARD d'ESTAING

En av prioriteringarna för det franska EU-ordförandeskapet kommer att vara snedvridningen av konkurrensen som orsakas av importen av produkter från tredjeländer som tillverkats under lägre standarder. Det meddelade den franske jordbruksministern Julien Denormandie. Han vill koppla handelspolitik och tillgång till den inre marknaden till efterlevnad av europeiska standarder. 

Dessutom vill Frankrike också ta itu med konkurrenssnedvridningar mellan EU-länderna. En gemensam marknad inkluderar också enhetliga regler och samordnade ansträngningar för att bekämpa sociala och miljömässiga ojämlikheter, sade ministern.

I en intervju med veckotidningen "La France Agricole" meddelade Denormandie också att han i EU också kommer att åta sig att minska användningen av antibiotika, maximala resthalter av bekämpningsmedel och bekämpa avskogning. President Emmanuel Macron meddelade i september att Frankrike kommer att lägga fram ett initiativ under sitt EU-presidentskap för att påskynda begränsningen av användningen av bekämpningsmedel. 

Minister Denormandie uttalade sig mot "nonsens" sojaimport från Sydamerika, vilket skulle fortsätta att främja avskogning i regnskogen. Hans meddelanden välkomnades av naturskyddsgrupper och motståndare till bekämpningsmedel. Frankrike är för att minska användningen av växtskyddsmedel och mot återgodkännande av glyfosat eller godkännande av de nya genteknikprocesserna. 

Enligt Denormandie är "det här förslaget avgörande för att bevara ekosystem, bekämpa klimatförändringar och upprätthålla våra hållbara konsumtionsmönster." Frankrike kommer också att försvara en "hög" ambitionsnivå för förordningen som föreslås av Europeiska kommissionen, tillade han.

Frankrike vill också försöka göra märkning av livsmedel obligatorisk för hela EU under första halvåret 2022. Att märka varors miljöavtryck är en gammal önskan från president Emmanuel Macron. Frankrike har redan utvecklat sin egen Nutri-poäng, som nu stöds av flera andra EU-länder. 

Frankrike tar över ordförandeskapet i rådet för EU den 1 januari. Frankrike kommer att hålla presidentval i april och Macron vill bli omvald. Under de kommande sex månaderna kommer beslut också att behöva fattas inom EU om att "modernisera" EU-strukturer och förfaranden. Denna "Europeiska framtidskonferens" förväntas spela en stor roll i fransk inrikespolitik.